Brochure Apro, de nieuwe manier van werken

Brochure Apro, de nieuwe manier van werken In augustus heeft Promedico het eerste farmaceutisch zorgsysteem Apro op de markt gebracht en is Apro succesvol geïmplementeerd bij apotheek ‘It Noard’ in Sneek. Daarnaast wordt Apro dit jaar nog bij een aantal andere apotheken in gebruik genomen. Met automatiseringspartner Zorg-IT is door Promedico daarnaast getekend voor een […]

Lees verder
Welkom bij Promedico

Artikel ‘Binnen een virtueel verzorgingshuis is het contact intensiever’

Artikel ‘Binnen een virtueel verzorgingshuis is het contact intensiever’ De groep kwetsbare ouderen wordt steeds groter en er is meer aandacht en budget voor de zorg aan en begeleiding van deze groep. Tegelijkertijd verbrokkelen traditionele structuren en daarmee vallen goede dingen weg. Dat kan worden opgevangen door digitaal aangestuurde netwerkzorg, mits die goed is georganiseerd […]

Lees verder
MijnPromedico

Belangrijke informatie praktijkovername per 1 januari 2018

Neemt een andere huisarts binnenkort uw praktijk over? Ook in Promedico-ASP of Promedico-VDF moeten wij voor een praktijk dan een aantal aanpassingen doen. Om ook dit onderdeel van de overname soepel te laten verlopen is het belangrijk dat u en de overnemende huisarts de onderstaande informatie goed doorlezen en rekening houden met de deadlines. De […]

Lees verder