Balie PROMEDICO

Promedico en de AVG

Promedico en de AVG Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hierdoor geldt in de gehele Europese Unie nu dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens is hiermee komen te vervallen. Voor ons als softwareleverancier staan veiligheid en kwaliteit uiteraard altijd voorop. Het voldoen aan de AVG heeft de afgelopen […]

Lees verder
Welkom bij Promedico

Aantreden COO en commercieel directeur Promedico Groep

Mark Verheijen aangetreden als COO Promedico Groep Op 5 maart jl. is Mark Verheijen door de Stichting Digitaal Geïntegreerde Zorg benoemd tot mede uitvoerend bestuurder van de Promedico Groep naast CEO Pita van Arkel. Met de vereniging van de verschillende bedrijven onder de Promedico Groep tot de Promedico Groep, is het bedrijf de afgelopen jaren […]

Lees verder