Nieuwe versie Promedico-VDF

Versie 10.7.3 van Promedico-VDF is beschikbaar. In deze release een aantal belangrijke nieuwe functionaliteiten en verbeteringen. In de stamtabellen van mei is een nieuw tarief voor de declaratie van het ‘coronatientje’ doorgevoerd. Noodzakelijke aanpassing voor de noodvoorziening In deze versie zijn de aanpassingen doorgevoerd die noodzakelijk zijn voor de noodvoorziening van  het LHV, InEen, NHG […]

Lees verder

Landelijke COVID-registratie NHGDoc toegankelijk via ASP

Informatie afkomstig uit de eerstelijnszorg draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland. Huisartsen spelen een cruciale rol in het verzamelen van aanvullende informatie over de COVID-19 epidemie en identificeren van hoog-risicopatiënten. Het RIVM vraagt alle huisartsen bij iedere patiënt met (een klinische verdenking op) een COVID-19 besmetting een […]

Lees verder

Promedico voegt module ‘coronatientje’ toe aan oplossingen

LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het eens geworden over een pakket financiële maatregelen om de continuïteit van huisartsenpraktijken te borgen zodat ze door de crisis komen. In het persbericht van LHV kunt u lezen wat die maatregelen inhouden. Coronatientje Een van de maatregelen betreft een nieuwe module voor de dekking van extra […]

Lees verder

Fase 2 noodvoorziening Promedico-ASP afgerond

Vrijdag 17 april vertelden we al dat fase 2 van de noodvoorziening – het aanmelden van Promedico-ASP patiënten met ‘opt-in=?’ op het LSP – was gestart. Zaterdagmorgen is deze fase afgerond. In totaal zijn er 1,2 miljoen aanmeldingen gedaan! Patiënten die onder de noodvoorziening vallen, hebben vanaf dat moment opt-in status ‘CO2020’. Patiënten die nog […]

Lees verder

UPDATE LSP Noodvoorziening Promedico-ASP

VZVZ gestart met het aanmelden op het LSP De software-aanpassingen voor de noodvoorziening van het LHV, InEen, NHG en de Patiëntenfederatie waren voor Promedicio-ASP al gedaan (fase 1). Vandaag is VZVZ gestart met het aanmelden van alle patiënten met LSP opt-in onbekend (fase 2). Als patiënten zijn aangemeld, verandert de status van de opt-in van […]

Lees verder

Nieuwe release Promedico-ASP

Veel nieuwe functionaliteit en verbeteringen De derde release van Promedico-ASP is later dan oorspronkelijk gepland. Dit komt omdat we de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn voor de noodvoorziening, in deze release mee wilden nemen. Noodzakelijke aanpassing voor de noodvoorziening De noodvoorziening van het LHV, InEen, NHG en de Patiëntenfederatie maakt het mogelijk tijdelijk informatie van […]

Lees verder

Het is nu het moment om ook op het LSP aan te sluiten

Om de zorg aan COVID-19 patiënten beter in te kunnen regelen, hebben LHV, InEen, NHG en de Patiëntenfederatie een noodvoorziening voorbereid. Woensdag 8 april is bekend geworden dat het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie, met een maatregel komt […]

Lees verder

Promedico en Erasmus MC intensiveren aanlevering data voor wetenschappelijk onderzoek COVID-19

Promedico en het Erasmus MC werken al jaren samen aan wetenschappelijk onderzoek onder de naam IPCI. De data hiervoor wordt twee keer per jaar aangeleverd door verschillende huisartsenpraktijken. Juist tijdens de COVID-19 periode is er behoefte aan meer recente gegevens vanuit huisartsen. Promedico en het Erasmus MC hebben daarom afgesproken dat huisartsen nu wekelijks nieuwe […]

Lees verder

Corona-spoedpost opzetten met Promedico-ASP

Het coronavirus vraagt in sommige situaties om een pragmatische en creatieve oplossing. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een centrale corona-spoedpost. Vanuit deze centrale post worden alle corona gerelateerde zaken afgehandeld. Daardoor worden niet alleen patiënten veiliger, efficiënter en sneller geholpen, ook de werkdruk wordt (beter) verdeeld over de aangesloten huisartspraktijken. Om deze spoedpost […]

Lees verder

Promedico treft voorbereiding voor noodvoorziening LSP opt-ins

LHV, InEen, NHG en de Patiëntenfederatie bereiden een noodvoorziening voor om de zorg aan COVID-19 patiënten beter in te kunnen regelen. Hierdoor wordt het mogelijk informatie van patiënten die de opt-in voor het Landelijk Schakel Punt (LSP) op ‘onbekend’ hebben staan, toch via het LSP op te vragen. Dit betekent dat het op de huisartsenpraktijk […]

Lees verder