Ruim dertig jaar ervaring als huisarts en als gebruiker van Promedico-VDF

VDF-pionier Kees van Blooijs Kees van Blooijs is al ruim dertig jaar apotheekhoudende huisarts in Leimuiden. Vanaf het begin maakt hij binnen zijn praktijk gebruik van Promedico-VDF. Op 1 juli draagt hij het stokje over aan Farshid Afsharzada. We spraken hem over zijn leven als huisarts en natuurlijk ook over zijn ervaringen met VDF. “Na […]

Lees verder

Huisartsenorganisatie Regio Zutphen kiest voor Promedico-ASP

Na een uitgebreid selectietraject heeft Huisarstenorganisatie Regio Zutphen (HRZu) gekozen voor Promedico-ASP. Alle huisartsen uit het samenwerkingsverband gaan voor eind 2020 over op het huisartsinformatiesysteem (HIS) van de Promedico Groep. Huisartsenorganisatie Regio Zutphen is het samenwerkingsverband van 53 huisartsen in de regio Zutphen. Op dit moment worden er verschillende HIS-oplossingen door de huisartsen gebruikt, waarvan […]

Lees verder

Nieuwe release Promedico-ASP is klaar voor OPEN

Release 2020.5 staat voor een groot deel in het teken van OPEN. Promedico-ASP is vanaf deze versie klaar voor online dossierinzage vanuit Uw Zorg Online (Pharmeon-patiëntportaal) en Gezond.nl (Arts en Zorg-patiëntportaal). Een belangrijke mijlpaal! Dit houdt in dat patiënten, als ze hun dossier opvragen, vanaf dat moment via het portaal de volgende informatie zien: Actuele […]

Lees verder

Promedico-VDF 10.7.4 beschikbaar en klaar voor online dossierinzage

Vanaf deze versie is Promedico-VDF gereed voor online inzage vanuit het patiëntenportaal van Pharmeon. Om gebruik te maken van deze functionaliteit hoeven praktijkmedewerkers niets te doen. Wanneer de praktijk een aansluiting heeft op het patiënten portal, zal Pharmeon de online inzage gefaseerd per praktijk activeren. Er is wettelijk vastgelegd dat patiënten vanaf 1 juli 2020 […]

Lees verder

OPEN: Zijn jullie klaar voor online dossierinzage? – Deel 2

In deel 2 van deze nieuwsbrief gaan we in op de keuze tussen een patiëntportaal of PGO voor het online beschikbaar stellen van patiëntdossiers. Verder bespreken we welke gegevens uit het dossier voor de patiënt beschikbaar komen en welke invloed een zorgverlener daarop heeft. Onderwerpen die we in deze nieuwsbrief behandelen: Wat zijn de verschillen […]

Lees verder

TOPdesk is live!

Vandaag om 10:00 is ons nieuwe registratiesysteem en selfserviceportaal live gegaan! Een belangrijke mijlpaal in ons streven naar optimale, efficiënte en snelle dienstverlening. Wat biedt TOPdesk? Het selfserviceportaal geeft altijd en overal toegang tot onder andere handleidingen, veel gestelde vragen en tips & tricks. Met TOPdesk bieden we bovendien een portaal voor het 24/7 aanmaken […]

Lees verder

Nieuwe bepalingen COVID-19 doorgevoerd in Promedico

NHG heeft op 12 juni vier nieuwe bepalingen toegevoegd voor het COVID-19 virus. Deze bepalingen dienen om antistoffen tegen het SARS-CoV-2 virus aan te tonen. Het betreft hier allemaal laboratoriumtesten (ELISA). Het gaat om de volgende bepalingen: SARS-CoV-2 (COVID-19) antist.tot. ELISA (memocode SCVT B MT) SARS-CoV-2 (COVID-19) lgM ELISA (memocode SCVM B) SARS-CoV-2 (COVID-19) lgG […]

Lees verder

OPEN: Zijn jullie klaar voor online dossierinzage? – Deel 1

Er is wettelijk vastgelegd dat patiënten vanaf 1 juli 2020 hun medische gegevens elektronisch mogen inzien. Dit houdt wel in dat u als zorgverlener verplicht bent dit voor uw patiënten te regelen. Bent u er al klaar voor? Welke gegevens mag een patiënt volgens de wet dan allemaal inzien? Hoe komen die gegevens beschikbaar? Hoe […]

Lees verder
Syringe in hand PROMEDICO

Griep- en pneumokokkenmailing 2020: Promedico regelt het voor u

Promedico ontzorgt Ieder jaar halen miljoenen Nederlanders de griepprik. Hierdoor krijgt een groot aantal mensen geen of minder ernstige griep, maar dit betekent ook dat er jaarlijks miljoenen brieven worden verstuurd om al deze mensen uit te nodigen. En dit jaar komen daar ook nog de uitnodigingen voor de Pneumokokkenvaccinatie bij. Dit kost huisartsenpraktijken heel […]

Lees verder

Veel nieuwe functionaliteit in Promedico-ASP

Pneumokokkenvaccinatie, OPEN, winnende wens van de ‘Dag van doktersassistent’, en meer Niet één, maar twee releases tegelijkertijd deze maand! Door een late wijziging in de selectiecriteria voor de Pneumokokkenvaccinatie door het RIVM, hebben we ervoor gekozen de nieuwe Pneumokokkenvaccinatiemodule eerst aan te passen. Daarmee kwamen releases 2020.3 en 2020.4 zo dicht op elkaar te liggen […]

Lees verder