Voor de apotheekhoudende huisartspraktijk

Kernwaarden

Waar wij voor staan

PROMEDICO is

Open

Open vertaalt zich naar een open houding, want we zien het belang van openheid in de zorg: openheid tussen leveranciers, open systemen, open koppelvlakken en open gegevensuitwisseling. We leveren zelf open systemen, stimuleren landelijk openheid en doen dit met een open uitnodiging aan anderen om samen met ons de zorg naar een hoger niveau te tillen.

PROMEDICO is

Samen

Samen verwijst naar samenwerken, -doen en -ontwikkelen. Onze visie is dat samenwerking noodzakelijk is voor optimale zorg. Hiermee doelen we op samenwerking met concurrenten, met gebruikers en samenwerking tussen zorgverleners onderling. Samen tillen we de zorg naar een hoger niveau.

PROMEDICO IS

Persoonlijk

Gaat over persoonlijke zorg op maat. Wij faciliteren onze klanten zo dat zij aan iedere patiënt op het individu afgestemde zorg kunnen bieden. Persoonlijk uit zich in de relaties met onze klanten, partners en medewerkers. Wij zijn daarnaast persoonlijk betrokken bij de zorg en onze gebruikers want wij zijn van de zorg voor de zorg.

Toekomstbeeld

De focus in de zorg verschuift steeds meer van behandelen naar preventie en de ‘patiënt’ schuift steeds meer richting de rol van ‘consument’. De werkdruk voor de zorgprofessional wordt steeds hoger en de zorgvraag wordt steeds complexer.

De behoefte aan een zorg informatieplatform voor multidisciplinaire teams in de (eerste lijns)zorg die nauw met elkaar samenwerken en integraal de zorg rondom de patiënt organiseren wordt steeds groter.

Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken! Hierin gaat Promedico apotheekhoudende huisartsen ondersteunen en voorzien van een oplossing, passend bij deze (nieuwe) manier van werken. Dit vraagt om een flexibel en een toekomstbestendig systeem, aansluitend bij de wensen en behoeften van jou als zorgverlener.

Geïntegreerde zorgtoepassing

In 2017 startte de eerste apotheek met APRO. Het onmogelijke werd mogelijk: er was direct meer snelheid, eenvoud en logica in de processen. De continue doorontwikkeling van APRO, de betrokkenheid van de apothekers hierin en de flexibiliteit die APRO biedt, maakt APRO tot het snelst groeiende softwareproduct in de apotheekmarkt.

Van al deze voordelen willen we ook de apotheekhoudende huisarts laten profiteren, en je de tools geven die past bij de huidige tijd!

Achter de schermen werkt Promedico al ruime tijd aan deze ideeën: Hoe kunnen we ook de huisartsen dezelfde voordelen als de apotheken bieden die met APRO werken,  gecombineerd met een passende oplossing voor multidisciplinair werken met inzicht, integratie, en een optimale samenwerking creëren met andere zorgverleners. Hoe kunnen we meer aandacht geven aan preventie en zorg op maat?

“Naadloze ondersteuning van geïntegreerde zorg tussen alle bij de patiënt betrokken zorgverleners.”

Het ontwikkelplatform van APRO wordt ingezet bij de plannen van Promedico om een goede invulling te geven aan een oplossing voor multidisciplinaire zorgteams, gericht op de 1e lijn. Dit doen we voor én met jullie.

Nieuwe stap richting een innovatief platform

Speciaal voor jou als apotheekhoudende huisarts, zijn we op basis van hetzelfde platform als ook huisarts-functionaliteit aan het ontwikkelen. Deze functionaliteiten komen in eerste instantie beschikbaar voor apotheekhoudende huisartsen!

Daar blijft het niet bij. In stappen zal deze innovatieve ontwikkeling uitgebreid worden naar een passende, toekomstbestendige, schaalbare oplossing voor multidisciplinair werken, waarmee zorg op maat ingevuld kan worden voor de patiënt.

Naadloze ondersteuning van alle zorgverleners rondom de patiënt met behulp van het in ontwikkeling zijnde innovatieve platform.

We willen jou als apotheekhoudende huisarts op korte termijn laten profiteren van de voordelen die dit nieuwe platform van Promedico biedt. We nemen je mee in de stappen hiernaar toe.

promedico

Stappenplan

Om jou als apotheekhoudende huisarts zo goed als mogelijk te ondersteunen in de overstap naar het innovatieve platform, hebben we een stappenplan voor je uitgewerkt. Hierdoor heb je de mogelijkheden om op korte termijn te starten met APRO, zodat je de voordelen van APRO direct kunt ervaren in jouw apotheek. Vervolgens kun je op het tempo dat bij jou past gebruik gaan maken van het volledige platform, zodat je de optimale situatie in jouw praktijk hebt.

STAP 1

APRO in combinatie met je huidige huisartseninformatiesysteem

De eerste stap die we hierin gaan nemen is de combinatie van APRO met je huidige huisartsensysteem.

Concreet betekent dit dat je in de praktijk blijft werken met je huidige HIS, zoals je nu gewend bent en het recept verstuurd wordt naar APRO. In de apotheek vervolg je het proces met alle voordelen die APRO biedt. Je werkt papierloos en eenvoud, logica en efficiency liggen binnen handbereik.

STAP 2

APRO in combinatie met het nieuwe huisartseninformatiesysteem

De tweede stap is de combinatie van APRO met de huisartsenfunctionaliteiten op hetzelfde platform. Hierdoor werk jij met een state-of-the-art geïntegreerde zorgtoepassing op een innovatief platform.

LEES MEER OVER APRO

APRO

Nieuwsgierig geworden wat APRO voor jouw apotheek kan betekenen?

Lees dan snel verder!