Promedico ICT nieuwe toetreder in markt farmaceutische patiëntenzorg
19 sep, 2015

Promedico ICT is begonnen met de ontwikkeling van een farmaceutisch zorginformatiesysteem en is daarmee een nieuwe toetreder in de markt van de Farmacie. De aanleiding daarvoor is een vernieuwde strategie verwerkt in een zestal thema’s waarbij rekening is gehouden met de wensen vanuit de branche en het overheidsbeleid ten aanzien van de geïntegreerde eerstelijnszorg. De ontwikkeling van een farmaceutisch zorginformatiesysteem is één van de thema’s waarop Promedico zich gaat richten. Promedico levert daarmee een vernieuwd product, dat voldoet aan de nieuwste eisen en meest recente ontwikkelingen in de zorg. Naar verwachting wordt de eerste versie opgeleverd in het tweede kwartaal van 2016.

De afgelopen jaren is de Farmacie erg aan verandering onderhevig geweest. Om in te spelen op deze veranderingen zijn tal van ICT deeloplossingen gebouwd, maar deze integreren niet goed met de bestaande Apothekersinformatiesystemen. Hierdoor is het ICT landschap van de apotheek een lappendeken van deeloplossingen geworden. Het farmaceutische zorgsysteem van Promedico wordt een systeem waarin al deze losse onderdelen weer tot een geheel worden samengebracht. Het product wordt gebouwd door een nieuw opgezette afdeling. Hierdoor heeft de ontwikkeling van het farmaceutisch zorgsysteem geen invloed op de overige producten van Promedico.

Lang verkenningstraject

Het nieuwe farmaceutische zorgsysteem komt voort uit een lang en intensief verkenningstraject met apotheekketens, zoals onder andere BENU, Mediq, Thio Pharma en de gezondheidscentra en apotheken (Zorgapotheek Nederland) van Arts en Zorg. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de behoeften vanuit de ketens. Een grote wens was om de distributie en zorginhoudelijke taken te scheiden in het systeem, maar die wel met elkaar te kunnen laten ‘praten’. Het nieuwe farmaceutische zorgsysteem moet zowel kunnen draaien als onderdeel van een apotheekketen als in de vorm van een systeem voor de zelfstandige apotheek. Omdat het kan samenwerken met systemen van andere zorgaanbieders bestaat de mogelijkheid voor het hebben van een multidisciplinair overleg.

Open en samen

Het nieuwe product is ontwikkeld vanuit de strategie om bij te dragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de eerstelijnszorg in Nederland. De kernwaarden hiervoor zijn ‘open’ en ‘samen’. Open om systemen makkelijk met elkaar te ‘laten praten’ en gegevens met elkaar te ontsluiten en dit samen te doen met andere spelers. Promedico is ervan overtuigd dat wanneer de verschillende systemen die er zijn in de zorg, goed met elkaar gekoppeld worden, dit in het belang is van alle zorgverleners en patiënten. Omdat Promedico eigendom is van de Stichting Automatisering Huisartsen, een Nederlandse stichting die deze maand dertig jaar bestaat, hoeft Promedico geen gelden uit te keren aan stakeholders. Hierdoor wordt dit direct weer teruggebracht in het product en nieuwe innovaties.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...