Promedico ICT nieuwe toetreder in markt farmaceutische patiëntenzorg
19 september 2015

Promedico ICT is begonnen met de ontwikkeling van een farmaceutisch zorginformatiesysteem en is daarmee een nieuwe toetreder in de markt van de Farmacie. De aanleiding daarvoor is een vernieuwde strategie verwerkt in een zestal thema’s waarbij rekening is gehouden met de wensen vanuit de branche en het overheidsbeleid ten aanzien van de geïntegreerde eerstelijnszorg. De ontwikkeling van een farmaceutisch zorginformatiesysteem is één van de thema’s waarop Promedico zich gaat richten. Promedico levert daarmee een vernieuwd product, dat voldoet aan de nieuwste eisen en meest recente ontwikkelingen in de zorg. Naar verwachting wordt de eerste versie opgeleverd in het tweede kwartaal van 2016.

De afgelopen jaren is de Farmacie erg aan verandering onderhevig geweest. Om in te spelen op deze veranderingen zijn tal van ICT deeloplossingen gebouwd, maar deze integreren niet goed met de bestaande Apothekersinformatiesystemen. Hierdoor is het ICT landschap van de apotheek een lappendeken van deeloplossingen geworden. Het farmaceutische zorgsysteem van Promedico wordt een systeem waarin al deze losse onderdelen weer tot een geheel worden samengebracht. Het product wordt gebouwd door een nieuw opgezette afdeling. Hierdoor heeft de ontwikkeling van het farmaceutisch zorgsysteem geen invloed op de overige producten van Promedico.

Lang verkenningstraject

Het nieuwe farmaceutische zorgsysteem komt voort uit een lang en intensief verkenningstraject met apotheekketens, zoals onder andere BENU, Mediq, Thio Pharma en de gezondheidscentra en apotheken (Zorgapotheek Nederland) van Arts en Zorg. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de behoeften vanuit de ketens. Een grote wens was om de distributie en zorginhoudelijke taken te scheiden in het systeem, maar die wel met elkaar te kunnen laten ‘praten’. Het nieuwe farmaceutische zorgsysteem moet zowel kunnen draaien als onderdeel van een apotheekketen als in de vorm van een systeem voor de zelfstandige apotheek. Omdat het kan samenwerken met systemen van andere zorgaanbieders bestaat de mogelijkheid voor het hebben van een multidisciplinair overleg.

Open en samen

Het nieuwe product is ontwikkeld vanuit de strategie om bij te dragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de eerstelijnszorg in Nederland. De kernwaarden hiervoor zijn ‘open’ en ‘samen’. Open om systemen makkelijk met elkaar te ‘laten praten’ en gegevens met elkaar te ontsluiten en dit samen te doen met andere spelers. Promedico is ervan overtuigd dat wanneer de verschillende systemen die er zijn in de zorg, goed met elkaar gekoppeld worden, dit in het belang is van alle zorgverleners en patiënten. Omdat Promedico eigendom is van de Stichting Automatisering Huisartsen, een Nederlandse stichting die deze maand dertig jaar bestaat, hoeft Promedico geen gelden uit te keren aan stakeholders. Hierdoor wordt dit direct weer teruggebracht in het product en nieuwe innovaties.

Meer nieuws

Vind hier het laatste Promedico nieuws.

Sanday: dit is ons plan de campagne

Sanday: dit is ons plan de campagne

Verandering brengt vragen. Want, wat is Sanday, wanneer gaat Sanday live en wat gebeurt er dan met onze oude systemen? Deze vragen, vragen om overzicht. We zetten alle zaken voor je op een rijtje, in een tijdlijn notabene.   Een nieuwe...

De rebranding van APRO

Je leest het goed. Er gaan een aantal veranderingen plaatsvinden rondom APRO en het...

Terugblik 2022

Wat een jaar. 365 dagen waarin veel is gebeurd: we brachten mooie releases uit, haalden de...

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Regelmatig versturen we nieuwsbrieven afgestemd op apothekers, huisartsen of apotheekhoudende huisartsen. Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.