Promedico en APRO officieel NEN en ISO gecertificeerd
16 apr, 2018

Na een uitgebreid traject te hebben doorlopen kunnen wij met trots mededelen dat Promedico ICT B.V. en Apro B.V. op 26 maart jongstleden officieel gecertificeerd zijn voor de ISO 27001 (informatiebeveiliging), de ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en de NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg). Waarvoor wij sinds 1 september 2017 al een third party memorandum hadden. Als softwareleverancier binnen de zorg zijn kwaliteit en veiligheid voor ons uiteraard van groot belang. Wij werken dagelijks dan ook hard om onze kwaliteit en veiligheid continu te handhaven. De behaalde certificaten getuigen hiervan en laten zien dat wij voldoen aan de huidige én toekomstige wet- en regelgeving.

Dat het toepassen van de wet- en regelgeving nu is bekroond met deze certificeringen komt uiteraard niet uit de lucht vallen. In januari 2018 vonden de eerste gesprekken tussen de directie en de auditoren van de KIWA omtrent ons kwaliteitsmanagementsysteem reeds plaats. Hierop volgde drie intensieve audit dagen waarna door KIWA de certificeringen op 26 maart werden verstrekt.

De drie behaalde certificeringen omvatten tezamen de richtlijnen waaraan wij als ICT-leverancier binnen de zorg dienen te voldoen. De ISO 9001 omvat ons kwaliteitsmanagementsysteem, hetgeen er onder andere betrekking op heeft dat wij kwalitatief goede releases uitbrengen en hiervoor adequaat omgaan met het release- en ontwikkeltraject. Voor onze klanten houdt dit bijvoorbeeld ook in dat wij niet zomaar testen met klantsystemen. Daarnaast omvat de ISO 9001 evenals de ISO 27001 ook regels omtrent het inhuren van nieuwe medewerkers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat nieuwe medewerkers over een VOG dienen te beschikken en een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen. De NEN 7510 vormt tot slot een aanvulling op de ISO 27001 met specifieke eisen omtrent informatiebeveiliging in de zorg.

Naar aanleiding van de behaalde certificeringen worden door KIWA jaarlijkse controles uitgevoerd op verbetertrajecten. Daarnaast volgt over 3 jaar weer een volledige audit.

Wij zijn trots op het behalen van deze certificeringen en blijven ook in de toekomst uiteraard streven naar optimale kwaliteit en beveiliging.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...