Landelijke COVID-registratie NHGDoc toegankelijk via ASP
23 apr, 2020

Informatie afkomstig uit de eerstelijnszorg draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland. Huisartsen spelen een cruciale rol in het verzamelen van aanvullende informatie over de COVID-19 epidemie en identificeren van hoog-risicopatiënten. Het RIVM vraagt alle huisartsen bij iedere patiënt met (een klinische verdenking op) een COVID-19 besmetting een aantal vragen te beantwoorden. Hiervoor is een korte vragenlijst opgesteld die beschikbaar is via NHGDoc. De gegevens zullen anoniem en in lijn met de AVG beschikbaar worden gesteld aan het RIVM voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat gebeurt er met de informatie?

De informatie uit de COVID-19 vragenlijst wordt gecombineerd met data over het onderliggend lijden van de patiënt uit het medisch dossier en wordt geanonimiseerd verstuurd naar Stichting STIZON. Zij voegen alle ontvangen data samen en versturen deze anoniem naar het RIVM. Het RIVM gebruikt deze data gebruiken om beter inzicht te krijgen in het landelijk verloop van (verdenking op) COVID-19 in de eerstelijns zorg. Daarnaast wordt de data bij STIZON gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek uitsluitend gericht op COVID-19. Dit is alleen van toepassing als de huisarts akkoord is gegaan met de (additionele) verwerkersovereenkomst.

De inzichten die verkregen worden over de COVID-19-patiëntpopulatie, worden uiteindelijk aan huisartsen ter beschikking gesteld.

Kijk hier voor meer informatie.

Nog geen toegang tot NHGDoc?

Huisartsen die (nog) geen toegang hebben tot NHGDoc, maar wel de COVID-19 vragenlijst willen invullen, kunnen op de website van NHGDoc het aanmeldformulier invullen. Zij nemen dan vervolgens contact op zodat ze de koppeling tussen Promedico-ASP en NHGDoc op kunnen zetten. Deze verbinding is voor de COVID-19 vragenlijst altijd kosteloos. Tot 1 juli 2020 heeft u ook gratis toegang tot de andere functionaliteit van NHGDoc.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...