OPEN: Zijn jullie klaar voor online dossierinzage? – Deel 3
24 jul, 2020

We hebben de deadline van 1 juli gehaald! Aan de eis voor elektronische inzage, waarmee je voldoet aan de wet (wabvz), hebben we voldaan. Ook hebben we alles geregeld voor online dossierinzage (project OPEN). Op 29 en 30 juni zijn de OPEN audits voor respectievelijk Promedico-VDF en Promedico-ASP door BDO uitgevoerd. We zijn positief over de uitslag die we volgende week verwachten. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Onderwerpen die we in deze nieuwsbrief behandelen:

  • Verslag OPEN audits
  • Rapportages
  • Welke vragen zijn er bij ons binnengekomen na de tweede OPEN nieuwsbrief

OPEN audits

Op maandag 29 en dinsdag 30 juni vonden de OPEN audits voor Promedico-VDF en Promedico-ASP plaats. Deze audits werden uitgevoerd door BDO. Promedico heeft gedurende de dag samen met de leveranciers van de patiëntportalen diverse scenario’s doorlopen om te laten zien hoe de online inzage, het aanmaken van een PDF en de rapportages voor OPEN werken. Tijdens de audit is veel aandacht besteed aan de functionaliteit (de nieuwe schermen), de beveiliging van de data en de manier waarop OPEN gebouwd is. Er werd gekeken naar de HIS-kant en de kant van de patiëntportalen.

Ongeveer twee weken na de audit-datum levert BDO een rapport op met hun bevindingen. Dit rapport wordt uiteindelijk doorgestuurd aan Stichting Legio, het aanspreekpunt voor de HIS-leveranciers rondom OPEN. Zij bepalen of de oplossing die Promedico ontwikkeld heeft, recht geeft op de ontwikkelsubsidie die hiervoor beschikbaar is gesteld. Hun oordeel bepaalt uiteindelijk ook of je als praktijk 2,83 euro per patiënt kan declareren als de praktijk gebruik maakt van online inzage via een patiëntportaal.  Een belangrijke dag dus!

De audits zijn goed verlopen. Zodra er meer nieuws is over de definitieve uitkomst, zal dit uiteraard gedeeld worden.

Waar staan we nu?

De eerste praktijken zijn inmiddels aan de slag met online dossierinzage via het patiëntportaal.

Rapportages

OPEN vraagt op praktijkniveau inzicht te geven in het aantal patiënten dat online zijn of haar dossier heeft ingezien. Daarbij moet aangegeven worden hoe vaak dat is gebeurd binnen een bepaalde periode.

Met release 2020.6 (beschikbaar augustus 2020) komt de gebruikersrapportage binnen Promedico-ASP beschikbaar. Hiermee wordt per praktijk inzichtelijk hoeveel patiënten gebruik hebben gemaakt van online inzage via het patiëntportaal. Het rapport toont de gegevens van een maand, kwartaal, jaar of zelf geselecteerde periode.

Vanaf release 10.7.4 is het mogelijk in Promedico-VDF een rapport te generen waarop deze informatie wordt getoond. Dit overzicht bevat naast de praktijkgegevens, het aantal gebruikers dat 1 keer inzage heeft gehad, 2 t/m 5 maal inzage heeft gehad en meer dan 5 maal inzage heeft gehad in een zelf aan te geven periode (maand, kwartaal of jaar).

Zodra het mogelijk wordt om het online dossier in te zien via het PGO, zal deze rapportage worden uitgebreid zodat ook de bevragingen vanuit het PGO hierin te zien zijn.

Q&A

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief zijn er verschillende vragen binnengekomen die we graag met jullie delen.

Onze regionale coalitie geeft aan dat online inzage via een patiëntportaal zonder aanschafkosten door de HIS-leveranciers aan de praktijk geleverd moet worden. Een praktijk zou er voor kunnen kiezen om alleen het inzage deel van een patientportaal af te nemen dus zonder alle andere functionaliteit. Is dat mogelijk?

De informatie van de regionale coalitie is niet correct, er is geen mogelijkheid om alleen het portaal af te nemen voor online inzage. HIS-leveranciers of portaalleveranciers zijn ook niet verplicht dit aan te bieden. Zoals beschreven in de OPEN Nieuwsbrief kan er wel voor gekozen worden om online inzage mogelijk te maken met het PGO (beschikbaar vanaf 1 januari 2021). Dit is wel zonder aparte kosten voor een huisartsenpraktijk. Het is overigens wel mogelijk dat hier in de toekomst onderhoudskosten voor berekend worden.

Is het in te stellen dat een patiënt niet automatisch het dossier kan openen, maar er eerst een verzoek komt bij de huisarts binnenkomt zodat die het dossier eerst nog kan screenen vóórdat het dossier wordt opengesteld?

Nee dat kan niet. De patiënt is leidend in deze. Tenzij je hem/haar de volledige toegang tot het portaal ontzegt, maar dan kan de patiënt geen gebruik maken van de andere functionaliteiten zoals afspraken maken, e-consulten en herhaalmedicatie.

Wat gebeurt er met de zichtbaarheid van memo’s binnen Promedico-ASP? Krijgen patiënten deze ook te zien?

Memo’s zijn niet inzichtelijk via het OPEN programma.

Vragen?

Deel vragen en opmerkingen met ons via communicatie@promedico.nl. Wij komen daar dan zo snel mogelijk op terug. Vragen en de antwoorden die voor iedereen van belang zijn, delen we uiteraard ook via de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Highlights nieuwe release APRO 3.14

Highlights nieuwe release APRO 3.14

APRO release 3.14 is beschikbaar vanaf medio week 10. Highlights uit deze release zijn: AGB webservice integratie Hiermee zijn alle zorgverleners te vinden met de laatste gegevens. Elke nacht vindt er nu automatisch een update plaats.. Pilot met...