Promedico-ASP ook succesvol op Aruba
3 jul, 2017

In 2010 zette het huisartseninformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP de eerste voet aan land op Aruba. Anders dan in Nederland is er op het eiland slechts één zorgverzekeraar die het ‘Algemene Fonds Ziektekosten’ beheerd; het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering, kortweg AZV. De vraag om digitalisering kwam zodoende vanuit AZV en AZV besloot destijds dan ook om het gebruik van een HIS te faciliteren, waarna de keuze voor Promedico-ASP werd gemaakt door de huisartsen op het eiland. Zij zagen in Promedico-ASP toentertijd al het meest moderne systeem dat voldeed aan alle standaarden en wensen. Ruim zeven jaar later blikken we terug; wat is er sinds 2010 veranderd en hoe gaat het vandaag de dag met Promedico-ASP op Aruba?

In 2010 gingen de eerste praktijken op Aruba over op Promedico-ASP; in 2011 waren alle 34 praktijken op het eiland over, inmiddels zijn dat 43 praktijken geworden. Een grote overgang, want eerder gebruikten de meeste huisartsenpraktijken op het eiland nog helemaal geen HIS. Door haar dubbele functie als beheerder van het ‘Algemene Fonds Ziektekosten’ en als verzekeraar speelde AZV een belangrijke rol in de facilitering en de regelgeving omtrent de digitalisering. Hierdoor kon de overgang naar het HIS stap voor stap plaatsvinden. Nadat Promedico-ASP in gebruik was genomen werden door AZV langzaam aan steeds meer verplichtingen op het gebied van digitalisering gesteld. Zo kwam eerst bijvoorbeeld definitief een einde aan declaratiebestanden op papier en volgde later ook de definitieve overgang naar digitale lab rapportages voor de aangesloten labs. Steeds weer werden er zo stappen gezet in het proces van digitalisering.

Groeiende kennis bij de gebruikers

In 2010 werd er op Aruba ook een lokale helpdesk ingericht door het bedrijf ITP Caribbean. Hierdoor werd het voor de praktijken op Aruba mogelijk om in de eigen tijdzone en in het Papiaments, Engels of Spaans, contact op te nemen voor vragen over Promedico-ASP. Lorena Ruiz werkt sinds 2012 als Product Manager bij ITP en overziet samen met Corinda van Hoof de Promedico helpdesk. Door hun werkzaamheden hebben Ruiz en Van Hoof de afgelopen jaren veel persoonlijk contact met de praktijken gehad. In die jaren heeft Ruiz gemerkt hoe Promedico-ASP echt een tweede natuur is geworden voor de gebruikers: “Inmiddels zijn de praktijken zo aan Promedico-ASP gewend dat ze niet meer zonder kunnen en willen.” Waar 7 jaar geleden sommige huisartsen nog geheel onbekend waren met het werken met een computer, is dat volgens Ruiz nu wel anders: “We merken zeker ook een verschil bij nieuwe huisartsen die net de huisartsenopleiding hebben afgerond, die weten niet beter dan dat ze digitaal werken. Een aantal hebben zelfs al in Nederland gewerkt met Promedico-ASP.” Dat het systeem inmiddels helemaal is geïntegreerd blijkt daarnaast ook uit het verschil in de telefoontjes die op de helpdesk van ITP binnenkomen. Zo vertelt Ruiz dat er in het begin bijvoorbeeld meer telefoontjes binnenkwamen wanneer de internetverbinding het een keer niet deed. “Men dacht dan meteen dat er iets met Promedico-ASP aan de hand was, terwijl het dan eigenlijk aan de internetverbinding lag. Daar is beter besef over, dus zulke meldingen worden steeds minder.”

Eilanden uit Caribisch gebied volgen Aruba met Promedico-ASP

Han Doest werkt bij het projectbureau van Promedico en reist voor zijn werk met regelmaat af naar het Caribisch gebied, onder andere om daar trainingen te geven aan praktijken die overstappen op Promedico-ASP. Doest was er dan ook ‘bij’ toen, nadat Promedico-ASP een paar jaar werkte op Aruba, ook op de andere eilanden in het Caribisch gebied de wens ontstond om te gaan automatiseren. Na Aruba volgde eerst Sint Eustatius en Saba en het afgelopen jaar werd ook Bonaire helemaal ‘live’ gezet met 7 praktijken. Volgens Doest hangt de behoefte aan digitalisering ook sterk samen met de behoefte op de eilanden om meer informatie beschikbaar te krijgen over ziektebeelden. “Door middel van het gebruik van een volledig HIS heb je veel meer mogelijkheden op het gebied van registratie en daar kun je uiteindelijk ook weer nuttige informatie uithalen die de zorg ten goede komt.” Overstappen op een HIS is weliswaar een grote stap, maar door de integratie van Promedico-ASP besparen de eilanden in het Caribisch gebied op lange termijn veel tijd. Registratie gebeurt sneller en nauwkeuriger omdat men niet afhankelijk is van onoverzichtelijke stapels papier. In Promedico-ASP zijn gegevens eenvoudig in te voeren en overzichtelijk te bekijken in één systeem, waardoor deze gemakkelijk kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om een geschikte behandeling vast te stellen of om preventiemaatregelen te bepalen.

Enthousiasme voor digitalisering en betere zorg

Digitalisering verbetert zo dus de zorg én bespaart tijd. Dat na de goede ervaringen op Aruba ook de andere eilanden een ‘digitale weg’ zijn ingeslagen is dan ook niet verassend. Overigens zijn volgens Ruiz de digitale ontwikkelingen ook op Aruba nog lang niet klaar. Voor de zorgverzekeraar blijft digitalisering belangrijk: “Die ziet nu de voordelen van investeren in digitalisering. Het helpt om patiënten beter in kaart te brengen. En, het maakt de zorg ook beter.” Hoewel het initieel wennen was stelt Ruiz: “De praktijken beseffen ook hoeveel sneller en beter ze kunnen werken dankzij Promedico-ASP. Nu de apotheken zich bijvoorbeeld ook aan het oriënteren zijn op een apothekersinformatiesysteem (AIS) merk je het enthousiasme dat er bij alle gebruikers is. Ze kunnen niet wachten tot ze ooit helemaal papierloos kunnen werken.”

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...