Promedico treft voorbereiding voor noodvoorziening LSP opt-ins
2 april 2020

LHV, InEen, NHG en de Patiëntenfederatie bereiden een noodvoorziening voor om de zorg aan COVID-19 patiënten beter in te kunnen regelen. Hierdoor wordt het mogelijk informatie van patiënten die de opt-in voor het Landelijk Schakel Punt (LSP) op ‘onbekend’ hebben staan, toch via het LSP op te vragen. Dit betekent dat het op de huisartsenpraktijk mogelijk wordt tijdelijk ook gegevens uit het medisch dossier van deze patiënten op te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de site van het ministerie van VWS.

Dit betekent dat de Professionele Samenvatting (PS) tijdelijk opgevraagd kan worden voor zowel patiënten met de LSP opt-in op ‘ja’, als patiënten met LSP opt-in op ‘onbekend’. Voor patiënten met LSP opt-in op ‘nee’ verandert er niets: zij zijn en blijven niet toegankelijk. Deze noodvoorziening heeft ook geen effect op uw praktijk als u niet aangesloten bent op het LSP, dan blijven de gegevens van al uw patiënten niet opvraagbaar.

Promedico is sinds het begin betrokken bij deze ontwikkeling. Op woensdag 1 april hebben alle HIS-leveranciers van de koepels het verzoek gekregen zo snel mogelijk te starten met de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. De voorbereidingen om dit binnen Promedico-oplossingen mogelijk te maken zijn direct gestart.

Promedico-ASP

De werkzaamheden voor Promedico-ASP worden uitgevoerd in 2 fases.

Fase 1

In fase 1 wordt de software van Promedico-ASP aangepast zodat patiënten met opt-in ‘onbekend’ in fase 2 aangemeld kunnen worden op de verwijsindex van het LSP. Fase 1 is gestart en eindigt met de oplevering van een nieuwe release van Promedico-ASP. Tijdens fase 1 verandert niets in de werking van de opt-ins. Dit betekent dat er gedurende deze fase alleen voor patiënten met opt-in op ‘ja’ informatie opgevraagd kan worden via het LSP. Omdat Promedico wist dat deze noodvoorziening er aan zou komen, is release 2020.2 (die oorspronkelijk in maart uitgebracht zou worden) uitgesteld zodat de aanpassingen voor deze noodvoorziening toegevoegd kunnen worden aan deze release. Dit is de snelste manier om dit uit te rollen.

Fase 2

In fase 2 wordt de noodvoorziening uitgevoerd. Promedico zal dan de patiënten met opt-in ‘onbekend’ aanmelden op de Verwijsindex van het LSP. Dit aanmelden is wat technisch nodig is om de dossiers via het LSP op te kunnen vragen.

Promedico-VDF

De software van Promedico-VDF wordt aangepast zodat patiënten met opt-in ‘onbekend’ na verwerken van de update opt-in status CO2020 krijgen. Promedico zal hierna de patiënten met opt-in CO2020 aanmelden op de Verwijsindex van het LSP. Dit aanmelden is wat technisch nodig is om de dossiers via het LSP op te kunnen vragen. Deze nieuwe functionaliteit zullen wij uitleveren middels update versie 10.7.3.

Tijdelijke maatregel

De noodvoorziening is een tijdelijke maatregel en zal ook weer teruggedraaid worden. Het moment van het terugdraaien wordt ook door de koepels bepaald.

Q&A: Noodvoorziening LSP – wat betekent dit voor mijn praktijk?

Wij kunnen ons voorstellen dat het bericht over de noodvoorziening een aantal vragen oproept, daarom zijn de meest gestelde hieronder vast beantwoord.

Moet ik nu iets doen?

Als er in uw praktijk patiënten zijn die hebben doorgegeven bezwaar te hebben tegen de uitwisseling van hun gegevens via het LSP en u heeft dit bezwaar nog niet verwerkt in Promedico-ASP of Promedico-VDF, dan is het belangrijk zo spoedig mogelijk een opt-in NEE vast te leggen. Dit is nodig om te voorkomen dat patiënten die reeds bezwaar hebben gemaakt, alsnog onder de noodvoorziening vallen.

Moet ik nu voor alle patiënten de opt-in op JA zetten?

Nee. Verander alleen de status van de opt-in als dit de wens van de patiënt is. Houd hiervoor dus de normale procedures aan.

Wat verandert er straks in Promedico-ASP?

Na fase 2 ziet u bij patiënten met LSP opt-in ‘onbekend’ dat hun status gewijzigd is van ‘OPT-IN=?’ naar de tijdelijke status ‘OPT-IN=CO2020’. Als u die status ziet, is het mogelijk het dossier op te vragen via het LSP.

Wat verandert er straks in Promedico-VDF?

U herkent de patiënten die onderdeel uitmaken van de noodvoorziening straks in de patiëntkop van het Medisch dossier en bij administratie-patiënt aan een afwijkende opt-in status (geen akkoord maar CO2020).

Wat gebeurt er met wijzigingen in de LSP opt-in die ik vastleg, voor, tijdens of nadat de noodvoorziening geldt?

Deze wijzigingen blijven behouden. Als u deze kan vastleggen, is dit dus altijd een goed idee.

Wie informeert mijn patiënten hierover?

Er komt een publiekscampagne om patiënten te informeren over deze noodvoorziening.

Mijn praktijk is nog niet aangesloten op het LSP, maar ik wil dit nu graag regelen. Hoe doe ik dit?

Alle betrokken instanties (Promedico, vZVZ en CIBG) hebben nu procedures waarbij u versneld aangesloten kan worden op het LSP. Neem contact op met de afdeling verkoop (verkoop@promedico.nl of 030- 601 66 16) voor meer informatie.

Meer nieuws

Vind hier het laatste Promedico nieuws.

Sanday: dit is ons plan de campagne

Sanday: dit is ons plan de campagne

Verandering brengt vragen. Want, wat is Sanday, wanneer gaat Sanday live en wat gebeurt er dan met onze oude systemen? Deze vragen, vragen om overzicht. We zetten alle zaken voor je op een rijtje, in een tijdlijn notabene.   Een nieuwe...

De rebranding van APRO

Je leest het goed. Er gaan een aantal veranderingen plaatsvinden rondom APRO en het...

Terugblik 2022

Wat een jaar. 365 dagen waarin veel is gebeurd: we brachten mooie releases uit, haalden de...

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Regelmatig versturen we nieuwsbrieven afgestemd op apothekers, huisartsen of apotheekhoudende huisartsen. Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.