Promedico treft voorbereiding voor noodvoorziening LSP opt-ins
2 apr, 2020

LHV, InEen, NHG en de Patiëntenfederatie bereiden een noodvoorziening voor om de zorg aan COVID-19 patiënten beter in te kunnen regelen. Hierdoor wordt het mogelijk informatie van patiënten die de opt-in voor het Landelijk Schakel Punt (LSP) op ‘onbekend’ hebben staan, toch via het LSP op te vragen. Dit betekent dat het op de huisartsenpraktijk mogelijk wordt tijdelijk ook gegevens uit het medisch dossier van deze patiënten op te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de site van het ministerie van VWS.

Dit betekent dat de Professionele Samenvatting (PS) tijdelijk opgevraagd kan worden voor zowel patiënten met de LSP opt-in op ‘ja’, als patiënten met LSP opt-in op ‘onbekend’. Voor patiënten met LSP opt-in op ‘nee’ verandert er niets: zij zijn en blijven niet toegankelijk. Deze noodvoorziening heeft ook geen effect op uw praktijk als u niet aangesloten bent op het LSP, dan blijven de gegevens van al uw patiënten niet opvraagbaar.

Promedico is sinds het begin betrokken bij deze ontwikkeling. Op woensdag 1 april hebben alle HIS-leveranciers van de koepels het verzoek gekregen zo snel mogelijk te starten met de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. De voorbereidingen om dit binnen Promedico-oplossingen mogelijk te maken zijn direct gestart.

Promedico-ASP

De werkzaamheden voor Promedico-ASP worden uitgevoerd in 2 fases.

Fase 1

In fase 1 wordt de software van Promedico-ASP aangepast zodat patiënten met opt-in ‘onbekend’ in fase 2 aangemeld kunnen worden op de verwijsindex van het LSP. Fase 1 is gestart en eindigt met de oplevering van een nieuwe release van Promedico-ASP. Tijdens fase 1 verandert niets in de werking van de opt-ins. Dit betekent dat er gedurende deze fase alleen voor patiënten met opt-in op ‘ja’ informatie opgevraagd kan worden via het LSP. Omdat Promedico wist dat deze noodvoorziening er aan zou komen, is release 2020.2 (die oorspronkelijk in maart uitgebracht zou worden) uitgesteld zodat de aanpassingen voor deze noodvoorziening toegevoegd kunnen worden aan deze release. Dit is de snelste manier om dit uit te rollen.

Fase 2

In fase 2 wordt de noodvoorziening uitgevoerd. Promedico zal dan de patiënten met opt-in ‘onbekend’ aanmelden op de Verwijsindex van het LSP. Dit aanmelden is wat technisch nodig is om de dossiers via het LSP op te kunnen vragen.

Promedico-VDF

De software van Promedico-VDF wordt aangepast zodat patiënten met opt-in ‘onbekend’ na verwerken van de update opt-in status CO2020 krijgen. Promedico zal hierna de patiënten met opt-in CO2020 aanmelden op de Verwijsindex van het LSP. Dit aanmelden is wat technisch nodig is om de dossiers via het LSP op te kunnen vragen. Deze nieuwe functionaliteit zullen wij uitleveren middels update versie 10.7.3.

Tijdelijke maatregel

De noodvoorziening is een tijdelijke maatregel en zal ook weer teruggedraaid worden. Het moment van het terugdraaien wordt ook door de koepels bepaald.

Q&A: Noodvoorziening LSP – wat betekent dit voor mijn praktijk?

Wij kunnen ons voorstellen dat het bericht over de noodvoorziening een aantal vragen oproept, daarom zijn de meest gestelde hieronder vast beantwoord.

Moet ik nu iets doen?

Als er in uw praktijk patiënten zijn die hebben doorgegeven bezwaar te hebben tegen de uitwisseling van hun gegevens via het LSP en u heeft dit bezwaar nog niet verwerkt in Promedico-ASP of Promedico-VDF, dan is het belangrijk zo spoedig mogelijk een opt-in NEE vast te leggen. Dit is nodig om te voorkomen dat patiënten die reeds bezwaar hebben gemaakt, alsnog onder de noodvoorziening vallen.

Moet ik nu voor alle patiënten de opt-in op JA zetten?

Nee. Verander alleen de status van de opt-in als dit de wens van de patiënt is. Houd hiervoor dus de normale procedures aan.

Wat verandert er straks in Promedico-ASP?

Na fase 2 ziet u bij patiënten met LSP opt-in ‘onbekend’ dat hun status gewijzigd is van ‘OPT-IN=?’ naar de tijdelijke status ‘OPT-IN=CO2020’. Als u die status ziet, is het mogelijk het dossier op te vragen via het LSP.

Wat verandert er straks in Promedico-VDF?

U herkent de patiënten die onderdeel uitmaken van de noodvoorziening straks in de patiëntkop van het Medisch dossier en bij administratie-patiënt aan een afwijkende opt-in status (geen akkoord maar CO2020).

Wat gebeurt er met wijzigingen in de LSP opt-in die ik vastleg, voor, tijdens of nadat de noodvoorziening geldt?

Deze wijzigingen blijven behouden. Als u deze kan vastleggen, is dit dus altijd een goed idee.

Wie informeert mijn patiënten hierover?

Er komt een publiekscampagne om patiënten te informeren over deze noodvoorziening.

Mijn praktijk is nog niet aangesloten op het LSP, maar ik wil dit nu graag regelen. Hoe doe ik dit?

Alle betrokken instanties (Promedico, vZVZ en CIBG) hebben nu procedures waarbij u versneld aangesloten kan worden op het LSP. Neem contact op met de afdeling verkoop (verkoop@promedico.nl of 030- 601 66 16) voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...