Enquête naar prestaties Promedico-ASP
12 sep, 2019

Gebruikersvereniging Atlas heeft ingestemd met een enquête naar de presaties van Promedico-ASP. Promedico heeft inmiddels deze enquête uitgezet. Doel ervan is om op te halen welke onderwerpen er nu nog spelen rondom de prestaties van Promedico-ASP. De enquête maakt een 360-graden-analyse mogelijk: gekeken wordt naar alle factoren die ervoor zorgen dat klanten vlot kunnen werken.

De tweede helft van juli 2019 ervoeren veel huisartspraktijken pijn. De prestaties van Promedico-ASP maakten een normale praktijkvoering soms onmogelijk. Aanleiding voor een tekortschietende performance was de migratie naar een nieuwe omgeving.

Promedico verzamelde vanaf het begin zo veel mogelijk informatie voor probleemanalyses. Een Promedico team belde bijna alle praktijken. De ServiceDesk belde proactief de praktijken waar zich calamiteiten voordeden en de praktijken waar problemen aanhielden. Doel was zo snel en zo veel mogelijk informatie op te halen en te delen met de technische medewerkers zoals analisten, testers, netwerk- en dataspecialisten.

Praktijkbezoek

Promedico schakelde ook ICT-leveranciers in om samen met een accountmanager praktijken te bezoeken. Deze lokale aanpak heeft bij een aantal klanten grote verbeteringen gebracht. Die bezoeken leverden ook informatie op die onze technische medewerkers gebruikten in hun analyses. Nog steeds gebruiken zij alle informatie voor verder onderzoek. Wat zijn mogelijke oorzaken? Wat zijn de verbeteringen? Welke liggen bij Promedico en welke lokaal bij de praktijken?

In september evalueerde gebruikersvereniging Atlas de migratie naar de nieuwe omgeving.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...