Gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard is verlengd
18 dec, 2019

Eerder berichtten we u al dat was afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard zou vervallen. Vanaf dat moment zou alle ketenzorgcommunicatie verlopen via de LSP Ketenzorg standaard. Alle aanpassingen aan Promedico-ASP en Promedico-VDF die nodig waren om te voldoen aan de gestelde standaarden, zijn doorgevoerd. Daarmee hebben we de kwalificatie- en acceptatietrajecten afgerond. In het eerste kwartaal van 2020 worden de laatste aanpassingen gedaan aan Care2U die nodig zijn om te voldoen aan de gestelde standaarden.

Uitkomsten pilots

In de afgelopen periode zijn er verschillende pilots uitgevoerd om te toetsen of de opgestelde standaarden  er voor zorgen dat de uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt. Daaruit is gebleken dat er nog wat extra aanpassingen nodig zijn. Deze bevindingen worden momenteel uitgewerkt. Zodra die bekend zijn, worden eventuele noodzakelijke aanpassingen in de Promedico-oplossingen doorgevoerd.

Verlenging OZIS Ketenzorg standaard

Voor het beëindigen van het gebruik van de OZIS Ketenzorg standaard is het noodzakelijk dat de nieuwe LSP Ketenzorg standaard in alle ketenzorg- en huisartsinformatiesystemen beschikbaar is. De patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg mag uiteraard niet in het geding komen. Omdat dit nog niet in alle systemen het geval is en de uitkomst van de pilots tot extra aanpassingen zal leiden, is door het bestuur van Stichting OZIS besloten dat het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard in 2020 doorloopt. Per leverancier wordt het beëindigd zodra dat mogelijk is. Het inhoudelijk beheer van de OZIS Ketenzorg standaard wordt per 1 januari 2020 gestopt met uitzondering van de zaken die patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg in gevaar brengen. De overgang naar de LSP Ketenzorg standaard zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.

De volledige communicatie vanuit Stichting OZIS vindt u hier.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...