Promedico-VDF 10.7.4 beschikbaar en klaar voor online dossierinzage
26 jun, 2020

Vanaf deze versie is Promedico-VDF gereed voor online inzage vanuit het patiëntenportaal van Pharmeon. Om gebruik te maken van deze functionaliteit hoeven praktijkmedewerkers niets te doen. Wanneer de praktijk een aansluiting heeft op het patiënten portal, zal Pharmeon de online inzage gefaseerd per praktijk activeren.

Er is wettelijk vastgelegd dat patiënten vanaf 1 juli 2020 hun medische gegevens elektronisch in mogen zien. Dit houdt in dat de zorgverlener verplicht is dit voor zijn/haar patiënten te regelen. Elektronische dossierinzage is geregeld via volledige uitdraai van het dossier in PDF-formaat. Wanneer er een koppeling met het patiëntportaal van Pharmeon is, kan de patiënt ook online zijn dossier opvragen en inzien.

Welke gegevens zijn te zien via het patiëntportaal:

  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Actuele medicatie
  • Contra-indicaties, allergieën en intoleranties
  • Meetwaarden (over de laatste veertien maanden)
  • E- en P-regels uit het dossier vanaf 1 juli 2020

Uitsluiten gegevens

Het is volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verplicht delen van het dossier uit te kunnen sluiten als de privacy van derden geschaad wordt. Het is daarom mogelijk bepaalde gegevens uit te sluiten zoals één of meerdere Episodes, deelcontacten en/of sociale gegevens. Wanneer een episode uitgesloten is zullen alle onderliggende deelcontacten ook uitgesloten zijn voor delen met de patiënt.

Gebruikersrapportage

Er moet op praktijkniveau een overzicht gegeven kunnen worden van het aantal patiënten dat inzage gehad heeft en hoe vaak patiënten het dossier hebben opgevraagd binnen een bepaalde periode (maand, kwartaal en jaar). In Promedico-VDF kan een overzicht gemaakt worden waarin, naast de praktijkgegevens, het aantal gebruikers getoond wordt dat 1 keer inzage heeft gehad, 2 t/m 5 keer inzage heeft gehad en meer dan 5 keer inzage heeft gehad.

Release 10.7.4 bevat meer nieuwe functionaliteiten en verbeteringen

Indicatie WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De declaraties van patiënten die vallen onder de WLZ regeling, gaan niet rechtstreeks naar de zorgverzekering maar naar de WLZ instelling. In Promedico-VDF kan aangegeven worden dat een patiënt onder de WLZ regeling valt en bij welke WLZ instelling. Pas als ook de begindatum is opgegeven, is alles voor de facturatie geregeld.

Batchnummer vastleggen bij griepvaccins

Vanaf deze versie is het mogelijk om aan griepvaccins een batchnummer te koppelen. Dit gaat eenvoudig door de verpakking te scannen. Er kunnen meerdere batchnummers aan een vaccin gekoppeld worden. Bij de registratie van het griepproject kan vervolgens het batchnummer gekozen worden. Zo kan later teruggezocht worden welke patiënten uit welke batch een vaccin hebben gekregen.

Een uitgebreide beschrijving van deze functionaliteiten en de aanpassingen die zijn gedaan, zijn terug te vinden in de release notes.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws & blogs

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen. Lees alles over Promedico en onze oplossingen voor apothekers, huisartsen en apotheekhoudende huisartsen.

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

Een blik in de tekenkamer: Een nieuwe naam

De fusie tussen de merken Promedico en Omnihis is goed nieuws voor de markt. Samen zijn we namelijk een stap dichterbij om deze te verdiepen en te verbreden. Met meer innovatiekracht, ontwikkelkracht en stabiliteit zorgen we voor het beste platform...