Promedico-VDF 10.7.4 beschikbaar en klaar voor online dossierinzage
26 juni 2020

Vanaf deze versie is Promedico-VDF gereed voor online inzage vanuit het patiëntenportaal van Pharmeon. Om gebruik te maken van deze functionaliteit hoeven praktijkmedewerkers niets te doen. Wanneer de praktijk een aansluiting heeft op het patiënten portal, zal Pharmeon de online inzage gefaseerd per praktijk activeren.

Er is wettelijk vastgelegd dat patiënten vanaf 1 juli 2020 hun medische gegevens elektronisch in mogen zien. Dit houdt in dat de zorgverlener verplicht is dit voor zijn/haar patiënten te regelen. Elektronische dossierinzage is geregeld via volledige uitdraai van het dossier in PDF-formaat. Wanneer er een koppeling met het patiëntportaal van Pharmeon is, kan de patiënt ook online zijn dossier opvragen en inzien.

Welke gegevens zijn te zien via het patiëntportaal:

  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Actuele medicatie
  • Contra-indicaties, allergieën en intoleranties
  • Meetwaarden (over de laatste veertien maanden)
  • E- en P-regels uit het dossier vanaf 1 juli 2020

Uitsluiten gegevens

Het is volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verplicht delen van het dossier uit te kunnen sluiten als de privacy van derden geschaad wordt. Het is daarom mogelijk bepaalde gegevens uit te sluiten zoals één of meerdere Episodes, deelcontacten en/of sociale gegevens. Wanneer een episode uitgesloten is zullen alle onderliggende deelcontacten ook uitgesloten zijn voor delen met de patiënt.

Gebruikersrapportage

Er moet op praktijkniveau een overzicht gegeven kunnen worden van het aantal patiënten dat inzage gehad heeft en hoe vaak patiënten het dossier hebben opgevraagd binnen een bepaalde periode (maand, kwartaal en jaar). In Promedico-VDF kan een overzicht gemaakt worden waarin, naast de praktijkgegevens, het aantal gebruikers getoond wordt dat 1 keer inzage heeft gehad, 2 t/m 5 keer inzage heeft gehad en meer dan 5 keer inzage heeft gehad.

Release 10.7.4 bevat meer nieuwe functionaliteiten en verbeteringen

Indicatie WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De declaraties van patiënten die vallen onder de WLZ regeling, gaan niet rechtstreeks naar de zorgverzekering maar naar de WLZ instelling. In Promedico-VDF kan aangegeven worden dat een patiënt onder de WLZ regeling valt en bij welke WLZ instelling. Pas als ook de begindatum is opgegeven, is alles voor de facturatie geregeld.

Batchnummer vastleggen bij griepvaccins

Vanaf deze versie is het mogelijk om aan griepvaccins een batchnummer te koppelen. Dit gaat eenvoudig door de verpakking te scannen. Er kunnen meerdere batchnummers aan een vaccin gekoppeld worden. Bij de registratie van het griepproject kan vervolgens het batchnummer gekozen worden. Zo kan later teruggezocht worden welke patiënten uit welke batch een vaccin hebben gekregen.

Een uitgebreide beschrijving van deze functionaliteiten en de aanpassingen die zijn gedaan, zijn terug te vinden in de release notes.

Meer nieuws

Vind hier het laatste Promedico nieuws.

Sanday: dit is ons plan de campagne

Sanday: dit is ons plan de campagne

Verandering brengt vragen. Want, wat is Sanday, wanneer gaat Sanday live en wat gebeurt er dan met onze oude systemen? Deze vragen, vragen om overzicht. We zetten alle zaken voor je op een rijtje, in een tijdlijn notabene.   Een nieuwe...

De rebranding van APRO

Je leest het goed. Er gaan een aantal veranderingen plaatsvinden rondom APRO en het...

Terugblik 2022

Wat een jaar. 365 dagen waarin veel is gebeurd: we brachten mooie releases uit, haalden de...

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Regelmatig versturen we nieuwsbrieven afgestemd op apothekers, huisartsen of apotheekhoudende huisartsen. Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.