Veel nieuwe functionaliteit in Promedico-ASP
2 juni 2020

Niet één, maar twee releases tegelijkertijd deze maand! Door een late wijziging in de selectiecriteria voor de Pneumokokkenvaccinatie door het RIVM, hebben we ervoor gekozen de nieuwe Pneumokokkenvaccinatiemodule eerst aan te passen. Daarmee kwamen releases 2020.3 en 2020.4 zo dicht op elkaar te liggen dat we besloten hebben deze versies tegelijkertijd uit te brengen.

Wat is er nieuw In releases 2020.3 + 2020.4?

De Pneumokokkenvaccinatiemodule

Patiënten die in 2020 73 t/m 79 jaar worden, komen in aanmerking voor de pneumokokkenvaccinatie. In deze release zit het eerste deel van de module waarmee u inzicht krijgt in welke patiënten in aanmerking komen (indiceren), kunt u deze patiënten beoordelen en uitnodigen. In de komende releases worden nog meer functionaliteiten toegevoegd om u dit het najaar optimaal te ondersteunen.

Online en elektronisch beschikbaar stellen van patiëntendossier

In deze release zijn functionaliteiten opgenomen waarmee u kunt voldoen aan de aanpassing op de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) die 1 juli van kracht wordt en ter voorbereiding op OPEN. Hierover houden we u ook in een aparte nieuwsbrief op de hoogte.

Elektronische inzage patiënt

Op 1 juli 2020 treedt een nieuw deel van de Wabvpz in werking. Hiermee krijgt een patiënt het recht op elektronische inzage van zijn/ haar dossier. Deze wetgeving heeft veel overeenkomsten met het project OPEN, maar is niet hetzelfde.

Elektronische inzage kunt u regelen via online dossierinzage via een portaal, maar u kunt er ook voor kiezen om patiënten een PDF te geven van hun dossier. Hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting. In de nieuwe versie van Promedico-ASP vindt u in Medisch Dossier | Overzicht een nieuwe blauwe knop ‘Afdrukken dossier voor patiënt’. Hiermee kunt u een PDF maken van het dossier die u aan de patiënt kunt geven (bijvoorbeeld op een USB-stick). Deze PDF bevat het complete dossier van de patiënt, exclusief de Deelcontacten, Episodes en Sociale contacten die u zelf heeft uitgesloten van ‘Delen met patiënt’.

Online inzage (OPEN)

Samen met de portalen van Pharmeon en Arts en Zorg wordt gewerkt aan het online beschikbaar maken van het patiëntendossier. Ter voorbereiding wordt het mogelijk om bepaalde gegevens hiervan uit te sluiten. Bij het maken van een nieuw deelcontact bestaat nu de optie om de episode of het deelcontact wel of niet te delen met de patiënt. Standaard worden alle dossieronderdelen gedeeld. U kunt er in bepaalde gevallen voor kiezen om sommige gegevens niet te delen. Bijvoorbeeld als deze gegevens de privacy van derden schaden of omdat u zelf redenen hebt om bepaalde informatie niet te delen met de patiënt.

Als uw praktijk gebruikt maakt van het LSP, dan weet u dat het al mogelijk is om Deelcontacten en Episodes niet te delen via het LSP. Dit blijft hetzelfde. Het online delen van het dossier is een nieuwe mogelijkheid. Het is dus ook mogelijk om een deelcontact wél te delen via het LSP, maar niet met de patiënt, of andersom.

Winnende wens van doktersassistent en nog een bonuswens

Op de ‘Dag van de Doktersassistent’ riepen we doktersassistenten op hun wens voor Promedico-ASP in te dienen. Huisartsenpraktijk Keijzer uit Den Haag wenste dat in de agenda en spreekuurlijst de voornaam van patiënten onder de 18 jaar getoond wordt. Ze kunnen de patiënt dan met hun voornaam begroeten bij het ophalen uit de wachtkamer. Veel persoonlijker. Vanaf release 2020.3 + 2020.4 is het mogelijk in te stellen instellen tot welke leeftijd u voornamen wilt zien in plaats van initialen. Een mooi, persoonlijk en snel realiseerbaar idee.

Als bonus is ook een wens van Praktijk Zuidhoven uit Dordrecht doorgevoerd. Zij wensten dat na het drukken op de knop ‘Nieuwe Episode’ (vanuit het Medisch Dossier) de cursor in Internet Explorer automatisch zou komen te staan bij ‘Naam’. Ook dit is beschikbaar vanaf deze release!

Overige verbeteringen

Naast alle nieuwe functionaliteiten worden uiteraard ook verbeteringen doorgevoerd.

  • Vanaf deze release is het mogelijk om patiënten te verifiëren bij SVB-Z als de initialen van deze patiënten daar anders (of niet) geregistreerd staan. Het blijft verplicht om een voorletter te gebruiken bij het inschrijven van een patiënt in Promedico-ASP, maar deze hoeft niet hetzelfde te zijn in de controle bij SVB-Z.
  • Daarnaast werden communicatiefouten van het LSP niet meer getoond. Dit is hersteld.
  • Er zijn meer mogelijkheden gekomen voor het aanmaken van contra-indicaties.
  • In de bevestigingsbrief die door Promedico wordt gestuurd na aanvraag van een Digipas, zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.
  • In ‘Uitslagen’ ziet u in de grafieken weer extra informatie over waardes als u er met de muis boven hangt.

Meer nieuws

Vind hier het laatste Promedico nieuws.

Sanday: dit is ons plan de campagne

Sanday: dit is ons plan de campagne

Verandering brengt vragen. Want, wat is Sanday, wanneer gaat Sanday live en wat gebeurt er dan met onze oude systemen? Deze vragen, vragen om overzicht. We zetten alle zaken voor je op een rijtje, in een tijdlijn notabene.   Een nieuwe...

De rebranding van APRO

Je leest het goed. Er gaan een aantal veranderingen plaatsvinden rondom APRO en het...

Terugblik 2022

Wat een jaar. 365 dagen waarin veel is gebeurd: we brachten mooie releases uit, haalden de...

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Regelmatig versturen we nieuwsbrieven afgestemd op apothekers, huisartsen of apotheekhoudende huisartsen. Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.