Na een uitgebreid selectietraject heeft Huisarstenorganisatie Regio Zutphen (HRZu) gekozen voor Promedico-ASP. Alle huisartsen uit het samenwerkingsverband gaan voor eind 2020 over op het huisartsinformatiesysteem (HIS) van de Promedico Groep.

Huisartsenorganisatie Regio Zutphen is het samenwerkingsverband van 53 huisartsen in de regio Zutphen. Op dit moment worden er verschillende HIS-oplossingen door de huisartsen gebruikt, waarvan een beperkt gebruiker is van een Promedico-oplossing.

 

Om beheer en toegankelijkheid beheersbaarder en eenvoudiger te maken, is een selectieprocedure opgestart om te komen tot één centraal huisartseninformatiesysteem. Na een uitgebreid selectietraject is gekozen voor Promedico omdat dit het beste aansluit bij de opgestelde wensen en eisen.

Gijs van der Wielen, directeur bij Promedico: “Huisartsenorganisatie Regio Zutphen wil de krachten bundelen om betere zorg te bieden. Dit hebben ze ook doorgevoerd op het gebied van IT. Bij de keuze voor een centraal huisartsinformatiesysteem, zijn ze niet over een nacht ijs gegaan. Een projectgroep heeft verschillende HIS’sen getoetst tegen een lijst van wensen en eisen. Daarnaast hebben ze referenties opgevraagd bij verschillende praktijken. We zijn er dan ook trots op dat de keuze op Promedico is gevallen. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”