Over Promedico

Gebruikersvereniging

De huisartsen die de systemen van Promedico ICT B.V. gebruiken zijn vertegenwoordigd in de gebruikersvereniging Atlas.

Door middel van de gebruikersvereniging hebben huisartsen direct invloed op het ontwikkelproces van de oplossingen van Promedico. Zo worden continu nieuwe toepassingen ontwikkeld en bestaande toepassingen uitgebreid, in samenspraak met de gebruikers.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Bestuur Atlas

J. Hartman
R. van Ingen, voorzitter
W. van der Linden
H. Tan-Koning
A. van der Veer

Voorzitters Softwarecommissie

J. Hartman (Promedico-ASP)
W. van der Linden (Promedico-VDF)

Secretariaat

Eikeboom 21
4101 VA Culemborg
info@atlasgebruikers.nl
06-46813881