Aanbod

Promedico-VDF Modules

Voor u geslecteerd:

Promedico-VDF (HIS)

Onze uitbreidingsmodules:

Bekijk ook onze aanvullende modules:

Proactief herhalen
Central filling
Baxteren
Patiëntportaal

Download hier onze brochure als PDF.

Bij medicatieverstrekking tijd besparen en kwaliteit verbeteren. Zorginstellingen vragen steeds vaker om per patiënt verpakte geneesmiddelen. Daarnaast zijn er ook zelfstandig wonende patiënten die hun medicatie op deze manier geleverd moeten krijgen. Met de Promedico-VDF Baxtermodule kunt u snel en  gemakkelijk aan dit verzoek voldoen. Met deze module levert u service, terwijl u tijd  bespaart. Bovendien komt deze manier van werken de patiënt- veiligheid ten goede.

Automatisch verpakken

Baxteren is de ingeburgerde term voor het geautomatiseerd verpakken van geneesmiddelen. Dit verpakken gebeurt bij de leverancier middels een geneesmiddeldispenseersysteem of baxtermachine. Deze machine zorgt ervoor dat de geneesmiddelen per individu en per sliktijd (innametijdstip) worden verpakt in een zakje. Hierbij worden persoonsnaam, dag, tijdstip en een omschrijving van het uiterlijk van het geneesmiddel op het zakje vermeld.

Wat doet de Promedico-VDF Baxtermodule?

Met de Baxtermodule levert u met één druk op de knop alle gegevens die uw leverancier nodig heeft voor het baxteren. Ook kunt u via de module zeer eenvoudig een toedieningslijst opstellen, voor het moment dat de medicatie aan de zorginstelling geleverd wordt. Deze lijst is samengesteld volgens de nieuwste landelijke richtlijn, die is vastgesteld door zowel een vertegenwoordiging van (apotheekhoudende) huisartsen als de IGZ. Bovendien maakt de Baxtermodule het u heel gemakkelijk om bij elke bestelperiode te checken of alle gegevens kloppen. Met de Baxtermodule bestelt u dus op zeer gestructureerde wijze, dit voorkomt fouten.

De belangrijkste pro’s

  • Service bij levering aan zorginstellingen
  • Gestructureerde en overzichtelijke aanlevering
  • Verbetert patiëntveiligheid
  • Bespaart tijd
  • Sluit perfect aan op de modules Central Filling en Proactief Herhalen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met uw groothandel en informeer of het voor u mogelijk is om te baxteren. Als u samen concludeert dat de Baxtermodule
iets voor u is, neem dan contact met ons op via (030) 601 66 16 of verkoop@promedico.nl. U kunt ook onderstaand formulier invullen.