E-health 2020

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Daarom wordt er elk jaar een e-healthweek georganiseerd om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en ze te laten ervaren wat […]

Lees verder

Directiewijziging Promedico Groep

In goed onderling overleg is besloten dat Mark Verheijen per 1 april 2020 terugtreedt als CEO van Promedico Groep. Gijs van der Wielen zal vanaf die datum zijn taken overnemen en is dan het enige directielid. Naast Gijs van der Wielen bestaat het bestuur uit Egbert Greving (voorzitter), Leo van Rooijen, Koen Smulders en Louis […]

Lees verder

Gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard is verlengd

Eerder berichtten we u al dat was afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard zou vervallen. Vanaf dat moment zou alle ketenzorgcommunicatie verlopen via de LSP Ketenzorg standaard. Alle aanpassingen aan Promedico-ASP en Promedico-VDF die nodig waren om te voldoen aan de gestelde standaarden, zijn doorgevoerd. Daarmee hebben we de […]

Lees verder

Promedico-ASP: we maken de balans op

Dat niet alles altijd gaat zoals je zou willen, daar kunnen we over meepraten. In SynthesHis van deze maand staat een interview met Mark Verheijen, Gijs van der Wielen en Marijt Witteman.  Daarin vertellen ze over de gevolgen van, maar vooral ook de redenen voor de migratie van Promedico-ASP naar een nieuwe hostingomgeving. Een migratie […]

Lees verder

Microsoft stopt ondersteuning Windows 7: snelle actie noodzakelijk!

Maakt u in uw praktijk of apotheek gebruik van computers die gebruikmaken van Windows 7? Dan is het noodzakelijk dat u snel actie onderneemt. We verwachten dat uw systeembeheerder u hierover al heeft geïnformeerd en de nodige stappen heeft ondernomen. Microsoft heeft aangekondigd dat de productondersteuning van Windows 7 vanaf 15 januari 2020 stopt. Dit […]

Lees verder

Mijn GezondheidsPlatform van Promedico ontvangt MedMij-label

Promedico Groep heeft het Nederlandse MedMij-label ontvangen voor Mijn GezondheidsPlatform (MGP). Hiermee is voldaan aan het afsprakenstelsel dat is opgesteld door MedMij waardoor het veilig digitaal uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen de zorgverlener en zorggebruiker wordt gewaarborgd. Na een uitgebreid proces van kwalificatie en acceptatie is MGP geaccepteerd. Het MedMij-label bevestigt dat de applicatie voldoet aan […]

Lees verder

Aangepaste openingstijden tijdens feestdagen

In verband met de feestdagen is de Promedico Groep een aantal dagen (eerder) gesloten. Sinterklaasavond (donderdag 5 december 2019) sluiten we om 16:00 uur. Kerstavond (dinsdag 24 december 2019) sluiten wij om 16:00 uur. De kerstdagen (25 en 26 december 2019) zijn wij gesloten. Oudejaarsavond (dinsdag 31 december 2019) sluiten wij om 16:00 uur. Nieuwjaarsdag […]

Lees verder

Informatiesessie 21 november: interactief en leerzaam

Donderdag 21 november organiseerden we voor huisartsen, praktijkondersteuners, assistentes en zorggroepen onze derde informatiesessie van dit jaar. Dit keer in de provincie Utrecht. Met ruim 50 deelnemers een goed bezochte bijeenkomst. Naast kennisoverdracht en uitwisseling van tips, was er veel ruimte voor vragen en discussie. Marijt Witteman, Product Owner Promedico-ASP, opende de bijeenkomst en startte […]

Lees verder

Bestuur Promedico Groep uitgebreid

De aandeelhouders van Promedico Groep hebben per 1 september 2019 Leo van Rooijen benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder. Met zijn benoeming wordt de deskundigheid binnen het bestuur uitgebreid met specifieke kennis en ervaring van de huisartsenmarkt. Leo van Rooijen is tien jaar voorzitter geweest van de Gebruikersvereniging Atlas en was ook jaren voorzitter van de softwarecommissie […]

Lees verder