Veel nieuwe functionaliteit in Promedico-ASP

Pneumokokkenvaccinatie, OPEN, winnende wens van de ‘Dag van doktersassistent’, en meer Niet één, maar twee releases tegelijkertijd deze maand! Door een late wijziging in de selectiecriteria voor de Pneumokokkenvaccinatie door het RIVM, hebben we ervoor gekozen de nieuwe Pneumokokkenvaccinatiemodule eerst aan te passen. Daarmee kwamen releases 2020.3 en 2020.4 zo dicht op elkaar te liggen […]

Lees verder

Techni Team verfijnt VAAS-aanbod

Meer keuzemogelijkheden in contract en lokale ICT-dienstverlening Techni Team heeft haar ICT-dienstverlening aan apotheekhoudende huisartsen uitgebreid met meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit. VAAS2020 biedt Promedico-VDF als dienst (VDF As A Service) aan vanaf centrale servers in beveiligde datacenters in Nederland. Voor de toegang tot de servers wordt gebruikgemaakt van een beveiligde dataverbinding. Voor het verzorgen van […]

Lees verder

Dag van de POH

Vandaag is het de ‘Dag van de Praktijkondersteuner’. Gefeliciteerd! Promedico wenst alle praktijkondersteuners een hele mooie, zonnige dag.

Lees verder

Dag van de huisarts

Vandaag zetten we onze huisartsen in het zonnetje Om jullie te bedanken voor de goede zorg Zeker dit jaar! Promedico wenst jullie een hele mooie dag vol waardering

Lees verder
Welkom bij Promedico

Promedico Groep officieel NEN 7510-1:2017 gecertificeerd

Promedico ICT B.V., Apro B.V., Care2U Ketenzorg B.V. en MGP eHealth B.V. zijn op 24 april officieel NEN7510-1:2017 gecertificeerd. Als leverancier van informatiesystemen voor de eerstelijnszorg zijn kwaliteit en veiligheid van groot belang. De certificering is een bewijs richting zorgverleners, patiënten, maar ook voor zorgverzekeraars, de IGZ, MedMij en toezichthouders, dat we voldoen aan de […]

Lees verder

Pneumokokkenvaccinactiemodule ASP en VDF aangepast

Op advies van de Gezondheidsraad is de populatie voor de pneumokokkenvaccinatie aangepast. Iedereen die in het vaccinactiejaar tussen de 73 en 79 jaar oud is of wordt, ontvangt hiervoor een uitnodiging. We hebben hiervoor de pneumokokkenvaccinatiemodule van zowel Promedico-ASP als Promedico-VDF aangepast. Promedico-ASP De aanpassingen in de pneumokokkenvaccinatiemodule van ASP gaan in een aantal stappen. […]

Lees verder

Nieuwe versie Promedico-VDF

Versie 10.7.3 van Promedico-VDF is beschikbaar. In deze release een aantal belangrijke nieuwe functionaliteiten en verbeteringen. In de stamtabellen van mei is een nieuw tarief voor de declaratie van het ‘coronatientje’ doorgevoerd. Noodzakelijke aanpassing voor de noodvoorziening In deze versie zijn de aanpassingen doorgevoerd die noodzakelijk zijn voor de noodvoorziening van  het LHV, InEen, NHG […]

Lees verder

Landelijke COVID-registratie NHGDoc toegankelijk via ASP

Informatie afkomstig uit de eerstelijnszorg draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland. Huisartsen spelen een cruciale rol in het verzamelen van aanvullende informatie over de COVID-19 epidemie en identificeren van hoog-risicopatiënten. Het RIVM vraagt alle huisartsen bij iedere patiënt met (een klinische verdenking op) een COVID-19 besmetting een […]

Lees verder

Promedico voegt module ‘coronatientje’ toe aan oplossingen

LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het eens geworden over een pakket financiële maatregelen om de continuïteit van huisartsenpraktijken te borgen zodat ze door de crisis komen. In het persbericht van LHV kunt u lezen wat die maatregelen inhouden. Coronatientje Een van de maatregelen betreft een nieuwe module voor de dekking van extra […]

Lees verder

Fase 2 noodvoorziening Promedico-ASP afgerond

Vrijdag 17 april vertelden we al dat fase 2 van de noodvoorziening – het aanmelden van Promedico-ASP patiënten met ‘opt-in=?’ op het LSP – was gestart. Zaterdagmorgen is deze fase afgerond. In totaal zijn er 1,2 miljoen aanmeldingen gedaan! Patiënten die onder de noodvoorziening vallen, hebben vanaf dat moment opt-in status ‘CO2020’. Patiënten die nog […]

Lees verder