Syringe in hand PROMEDICO

Griepmailing 2018 geregeld

Voordelig, eenvoudig en snel: Promedico verzorgt graag uw griepmailing Wanneer de zomerse zon begint te schijnen wordt het weer tijd om te beginnen met de organisatie van de jaarlijkse griepmailing. Want, in het najaar moeten er al miljoenen brieven zijn verstuurd, om ouderen en iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door […]

Lees verder
Balie PROMEDICO

Promedico AVG proof

Promedico AVG proof Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hierdoor geldt in de gehele Europese Unie nu dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens is hiermee komen te vervallen. Voor ons als softwareleverancier staan veiligheid en kwaliteit uiteraard altijd voorop. Het voldoen aan de AVG heeft de afgelopen tijd […]

Lees verder
Welkom bij Promedico

Aantreden COO en commercieel directeur Promedico Groep

Mark Verheijen aangetreden als COO Promedico Groep Op 5 maart jl. is Mark Verheijen door de Stichting Digitaal Geïntegreerde Zorg benoemd tot mede uitvoerend bestuurder van de Promedico Groep naast CEO Pita van Arkel. Met de vereniging van de verschillende bedrijven onder de Promedico Groep tot de Promedico Groep, is het bedrijf de afgelopen jaren […]

Lees verder

Diagnose Transformatie: Aan de slag met verandering

Diagnose Transformatie: Aan de slag met verandering Tijdens het congres Zorgtransformatie bij de start van de beurs Zorg & ICT op 17 april jongstleden presenteerde het programmateam Diagnose Transformatie zijn resultaten en het boek Diagnose Transformatie. In een twee jaar durend programma zijn de fasen van verandering in zorgorganisaties ontrafeld. Een toolkit met modellen en […]

Lees verder

Artikel ‘Mijn GezondheidsPlatform staat aan het begin van een reis’

‘Mijn GezondheidsPlatform staat aan het begin van een reis’ Patiënten willen en krijgen steeds meer regie over hun eigen gezondheid. Net als alles in het leven – van sociale contacten tot de centrale verwarming – willen mensen hun gezondheid digitaal managen. En dat kan. Zoals een HIS de huisartsenpraktijk ondersteunt en een KIS de ketenzorg, […]

Lees verder

Promedico en Apro officieel NEN en ISO gecertificeerd

Promedico en Apro officieel NEN en ISO gecertificeerd Na een uitgebreid traject te hebben doorlopen kunnen wij met trots mededelen dat Promedico ICT B.V. en Apro B.V. op 26 maart jongstleden officieel gecertificeerd zijn voor de ISO 27001 (informatiebeveiliging), de ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en de NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg). Waarvoor wij sinds 1 september […]

Lees verder

Diagnose Transformatie: Hoe bereidt u zich voor op de veranderende zorgvraag?

Diagnose Transformatie: Hoe bereidt u zich voor op de veranderende zorgvraag? Hoe ziet de zorgvraag er in de toekomst uit? Wat betekent dat voor zorgverleners en patiënten? Welke veranderingen zijn daarvoor nodig en hoe zetten we die in gang? Binnen de Diagnose-programma’s wordt hierover de dialoog gevoerd. Tijdens het congres Zorgtransformatie bij de start van […]

Lees verder

Praktijkovername per 1 juli 2018

Praktijkovername per 1 juli 2018 Neemt een andere huisarts binnenkort uw praktijk over? Ook in Promedico-ASP of Promedico-VDF moeten wij voor een praktijk dan een aantal aanpassingen doen. Om ook dit onderdeel van de overname soepel te laten verlopen is het belangrijk dat u en de overnemende huisarts de onderstaande informatie goed doorlezen en rekening […]

Lees verder

Receptgang volledig volgen in de apotheek zonder van scherm te wisselen

Perbericht: Receptgang volledig volgen in de apotheek zonder van scherm te wisselen Snel, efficiënt en patiëntgericht werken vanuit het eigen zorgsysteem van de openbare apotheek. Dat is de gezamenlijke ambitie van de Promedico Groep en Apotheek Partners. Daarom hebben zij de track & trace functies van Recept Locatie volledig beschikbaar gemaakt in het farmaceutisch zorgsysteem […]

Lees verder

VZVZ organiseert geaccrediteerde LSP-trainingen

VZVZ organiseert geaccrediteerde LSP-trainingen Zorgverleners mogen alleen medische gegevens van patiënten uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt als de patiënt hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Huisartsen en hun assistenten spelen een belangrijke rol in het stellen van de toestemmingsvraag. VZVZ heeft een basistraining Landelijk Schakelpunt voor hen ontwikkeld. En deze training is dit voorjaar uit […]

Lees verder