Gebouwd rond de patiënt

Gebouwd rond de patiënt

Als apotheker wilt u patiënten de beste farmaceutische zorg bieden. Apro helpt u hierbij door alle relevante informatie van en over de patiënt in één oogopslag te tonen zodra u de patiënt oproept.

Alle zorg-gerelateerde activiteiten die u uitvoert voor uw patiënt, krijgen in Apro een eigen plek in het dossier. Zo heeft u altijd een compleet overzicht van de verstrekkingen aan uw patiënt, alsook van de geleverde farmaceutische zorg en ondersteuning.