Over Promedico

Promedico is in 1985 ontstaan vanuit een groep huisartsen die zag dat automatisering de toekomst zou worden. Zo bleek! Een bevlogen huisarts ontwikkelde al ruim dertig jaar geleden Promedico-VDF voor de apotheekhoudende huisartspraktijk: één van de eerste softwareoplossingen voor de gezondheidszorg in Nederland. De nauwe samenwerking met Gebruikersvereniging Atlas startte in 1989, toen deze werd opgericht. Begin jaren negentig sloeg het enthousiasme voor ICT over op niet apotheekhoudende huisartsen, die ook gebruik gingen maken van het slimme systeem.

Na een aantal omzwervingen worden in 2001 de Stichting Automatisering Huisartsen en Promedico ICT BV opgericht. Tussen Promedico, Atlas en de stichting ontstaat een soepele samenwerking, bekrachtigd met een mantelovereenkomst. Ook op technisch gebied word deze jaren vooruitgang geboekt. De eerste webbased oplossing voor huisartsen, Promedico-ASP, wordt gelanceerd en wordt direct omarmt door veel praktijken. In 2015 wordt Promedico mede-eigenaar van ketenondersteuningssysteem Care2U. De integratie van de eerstelijns gezondheidszorg gaat hiermee echt van start.

Het innovatieve karakter van Promedico zet zich de jaren daarna met flinke vaart voort. In 2017 nemen Promedico en Care2U het portaal Mijn GezondheidsPlatform over van Medicinfo. De overname past uitstekend in de strategie van Promedico en Care2U om verder te groeien als toonaangevende softwareleveranciers die gezamenlijk werken aan een geïntegreerde, regionale oplossing voor de eerstelijnszorg. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van het eerste farmaceutisch zorgsysteem Apro in volle gang. Het systeem sluit aan op de veranderende behoeften van de apotheker. Het systeem biedt namelijk niet alleen uitstekende logistieke ondersteuning, maar ondersteunt de apotheker ook in zijn rol als medezorgverlener. Apro gaat voor het eerst live in augustus 2017.

Apro, Care2U, MGP en Promedico verenigen zich tot de Promedico Groep met als gezamenlijk doel: geïntegreerde zorg. Samen is de Groep er niet meer alleen voor huisartsen maar voor alle zorgverleners binnen de eerste lijn en de patiënt. Daarnaast is de groep ook betrokken bij verschillende initiatieven voor de integratie van de zorg binnen en buiten de eerste lijn. Begin 2018 wordt zodoende de naam van de stichting veranderd in Stichting Digitaal Geïntegreerde Zorg.

De Groep opereert vandaag de dag dus nog altijd onder de stichting, die de belangen behartigt van de zorgverleners in de eerstelijnszorg, en daarmee van de cliënten. In de stichting zijn afgevaardigden uit alle doelgroepen van de Promedico Groep vertegenwoordigd. Samen met hen richt de groep zich, zonder winstoogmerk, op productontwikkeling en innovatie in de totale gezondheidszorg met als doel: geïntegreerde zorg.

De Promedico Groep is zo, ruim drie decennia later nog altijd van zorgverleners vóór zorgverleners. Uniek als bedrijf zonder winstoogmerk staat innovatie voorop en wordt dagelijks werk gemaakt van geïntegreerde zorg. Dit gebeurt niet alleen door de ontwikkeling en innovatie van de eigen applicaties, maar ook door samen te werken met andere leveranciers en organisaties en door het initiatief te nemen tot en bij te dragen aan verschillende (landelijke) initiatieven en samenwerkingsverbanden. Want de best mogelijke zorg voor iedereen dat is waar de Promedico Groep voor staat.