Innovatie

De zorg valt of staat bij de mate van innovatie. En zo ook de rol van de ICT-ontwikkelaar binnen het zorgdomein. Het is hierbij essentieel dat verschillende partijen elkaar weten te vinden en – vanuit niet-concurrerend oogpunt – gezamenlijk optrekken om de zorg beter te maken. Op zorginhoudelijk gebied maar juist ook op het gebied van alle andere rollen, zoals ICT. Hoe maken we het met elkaar eerstelijnszorgverleners en de patiënt zo ‘makkelijk en overzichtelijk mogelijk’? Promedico is initiatiefnemer om met een aantal ondersteunende zorgpartijen innovatieve projecten op te zetten en in te vullen.


Landschap Zorg en ICT vraagt om meer en betere coördinate

4  september 2019 gepubliceerd in GIDS Open Standaarden,
geschreven door Pauline Huijzer.

“Een interview met Egbert van Gelder, Manager Business Development bij Promedico Groep. Zij bieden informatiesystemen voor de eerstelijnszorg en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarnaast is hij één van de initiatiefnemers van de ICT-community Centrale Voorzieningen (CV). Deze activiteiten ervaart hij als ‘in elkaar verweven’. Na ons gesprek … trok ik de conclusie dat ICT-leveranciers graag zouden zien dat de communicatie vanuit programma’s (zoals MedMij en OPEN) meer transparant is.”

Lees meer >