Over Promedico

Missie

Wij zien het als onze missie bij te dragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de eerstelijns patiëntenzorg in Nederland door het leveren van een uitstekend huisartseninformatiesysteem.

Visie

De huisarts vervult een poortwachtersfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij zien de huisarts als de regisseur die de regie heeft en houdt over het totale behandelproces van de patiënt, ook als deze onder behandeling is bij andere betrokken zorgverleners. Promedico ICT B.V. wil de huisarts bij deze rol optimaal ondersteunen.