Met Apro integreert Promedico de eerstelijnszorg in Nederland

In de zomer van 2017 komt Apro, het eerste farmaceutische zorgsysteem, breed beschikbaar voor het Nederlandse zorgveld. Apro is veel meer dan een klassiek apotheekinformatiesysteem (AIS), omdat de focus primair ligt op de zorg rondom de patiënt ondersteund door een soepel lopende distributie. Apro is volledig nieuw ontwikkeld met de meest moderne technologieën en biedt zo een toekomstvaste oplossing die flexibel kan inspelen op een veranderend zorglandschap.

Gegevensuitwisseling

Promedico beschikt met Apro voor de apotheek, Promedico-ASP en Promedico-VDF voor de (apotheekhoudende) huisartspraktijk en Care2U als ketenondersteuningssysteem over meerdere oplossingen voor de eerstelijnszorg. Apro is zo ontworpen dat het integreert met de andere Promedico-applicaties. In onze visie delen huisarts en apotheek relevante informatie van het farmaceutisch dossier, zodat ze samen voor een effectieve behandeling zorg kunnen dragen.

Communicatie tussen huisarts en apotheker

Apro zal de samenwerking tussen huisarts en apotheker ondersteunen op het gebied van medicatieveiligheid en samenwerking.

Uitwisselen van gegevens die de medicatieveiligheid verhogen1, zoals:

  • reden van voorschrijven;
  • contra-indicaties;
  • allergieën en intoleranties, inclusief mate van ernst;
  • labuitslagen, inclusief Lengte en gewicht.

Uitwisselen van gegevens die de samenwerking vereenvoudigen:

  • Apro ondersteunt het medicatieproces 2.0. Zo faciliteert Apro bijvoorbeeld wijziging- en stopopdrachten vanuit de huisarts. Apro verwerkt dit automatisch door indien nodig een nieuwe medicatieafspraak aan te maken (en de oude te stoppen).
  • Geautomatiseerde ondersteuning medische noodzaak (Apro zet automatisch het juiste product van het medicament voor).
  • Bezorginformatie wordt een-op-een overgenomen en geautomatiseerd klaargezet voor bezorgrit.
  • De apotheek krijgt de mogelijkheid om receptverzoeken voor patiënt naar de huisarts te sturen. Deze hoeft ze alleen nog te accorderen, waarna ze gekoppeld worden aan een medicatieafspraak en geleverd kunnen worden.
  • Specialistenreceptuur en uitsluitend apotheekreceptuur wordt vanuit Apro gedeeld met de huisarts (mits de patiënt hiervoor akkoord heeft gegeven).
  • Naadloos medicatiedossier tussen huisarts en apotheek door geautomatiseerde correlatie tussen verstrekkingsverzoek en daadwerkelijk afgeleverde medicatie.

1 Toestemming van de patiënt kan een vereiste zijn

Interesse

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande interesse gekregen in Apro? Meld u dan nu aan voor een demo door het formulier in te vullen.