Artikel ‘Bouwstenen voor nieuwe patiëntenzorg geplaatst’

“De markt is in beweging. Je ziet dat zorggroepen willen samenvoegen. Besturen zien de toegevoegde waarde van regionale samenwerking, én de shared savings. Vroeger was je als huisarts autonoom, maar tegenwoordig is zorg iets dat je met elkaar doet.”

In De Eerstelijns van november spraken directeur van Promedico Pita van Arkel, directeur van Care2U Michiel Boerkamp en voorzitter van De Stichting Automatisering Huisartsen (SAH) Maarten Vermeulen onder andere over geïntegreerde zorg, de ontwikkeling naar regionale, geïntegreerde zorgnetwerken en de noodzaak van open communicatie binnen een landelijke infrastructuur hiervoor.

“Geïntegreerde zorg is meer dan een stip op de horizon: de eerste oplossingen zijn opgeleverd”, aldus Pita van Arkel.

Lees hier het complete artikel 

Bron: De Eerstelijns november 2017