Neemt een andere huisarts binnenkort uw praktijk over? Ook in Promedico-ASP of Promedico-VDF moeten wij voor een praktijk dan een aantal aanpassingen doen. Om ook dit onderdeel van de overname soepel te laten verlopen is het belangrijk dat u en de overnemende huisarts de onderstaande informatie goed doorlezen en rekening houden met de deadlines. De getekende offerte dient namelijk ruim voor de omzettingsdatum retour te worden gezonden naar Promedico. Meer informatie over een praktijkovername vindt u hier

Als uw praktijk per 1 januari 2018 wordt overgenomen, valt de overname samen met een kwartaalwissel. Hierdoor is de impact op de aanpassingen die in Promedico-ASP of Promedico-VDF dienen te worden gemaakt groter dan normaal.  Omdat Promedico afhankelijk is van verschillende instanties en hun doorlooptijd, kan Promedico de praktijkovername alleen adequaat uitvoeren als onderstaande acties tijdig zijn uitgevoerd.

  • De overnemende huisarts dient zo snel mogelijk, uiterlijk 1 november 2017, de offerte voor praktijkovername binnen Promedico getekend retour gezonden te hebben, mocht er nog geen AGB-code voorhanden zijn voor de overnemende praktijk. Mocht de AGB-code wel voorhanden zijn, dan is de uiterlijke datum voor het inzenden van de getekende offerte uiterlijk 15 november 2017. De offerte vraagt u of de overnemende huisarts aan via offerte@promedico.nl. De offerte behelst altijd twee vaste uren en alles daarna is op basis van nacalculatie.

Aangezien Promedico afhankelijk is van verschillende instanties dienen de onderstaande stappen op genoemde data actief te zijn om uw praktijkovername te realiseren. Wat is hierin de volgorde voor de praktijk inzake de te nemen stappen?

1)           KvK-inschrijving: zo snel mogelijk, uiterlijke ingangsdatum 01 november 2017.
2)           Vektis AGB-code aanvragen: kan alleen als de ingangsdatum van de KVK-inschrijving actief is en met een uiterlijke ingangsdatum van 01 december 2017.
3)           Persoonlijke AGB-code koppelen aan praktijk indien het geen solopraktijk betreft.
4)           Vecozo persoonlijk certificaat aanvragen op nieuwe AGB-code.
5)           Vecozo toestemmingsverklaring aanvragen (ION/COV/eDecl.). Mocht u met VIP Calculus samenwerken, dan is dit niet van toepassing.
6)           Zorgverzekeraar: datum ingang nieuw contract voor ION-status.

De volgorde zoals bovengenoemd is ook de daadwerkelijk volgorde van aanvragen.

Na telefonische inventarisatie met de praktijk vragen wij voor uw praktijk de betreffende offerte(s) op bij onze afdeling verkoop. Nadat deze offerte(s) getekend retour zijn gezonden, stellen wij een projectplan op. Die sturen wij u voor ondertekening van de offerte. Vervolgens sturen wij u een actiepuntenlijst toe. Hierop staan alle acties te ondernemen door zowel de praktijk als door Promedico, overzichtelijk gerangschikt op datum.

Heeft u nog vragen over Promedico-ASP of Promedico-VDF met betrekking tot de overname van uw praktijk? Bel dan ons afdeling verkoop op 030 601 6616 of stuur een e-mail naar verkoop@promedico.nl. Wij doen ons best u en de overnemende huisarts zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overname van uw praktijk.