De aandeelhouders van Promedico Groep hebben per 1 september 2019 Leo van Rooijen benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder. Met zijn benoeming wordt de deskundigheid binnen het bestuur uitgebreid met specifieke kennis en ervaring van de huisartsenmarkt.

Leo van Rooijen is tien jaar voorzitter geweest van de Gebruikersvereniging Atlas en was ook jaren voorzitter van de softwarecommissie Promedico-ASP. Daarnaast was hij drie jaar voorzitter van NedHIS en de afgelopen vijf jaar voorzitter van NedHIS-congressen.

“Zijn kennis van de huisartsenmarkt en affiniteit met ICT, zijn voor ons van grote waarde. Hij weet als geen ander welke ICT-behoeften er onder huisartsen leven”, zegt Mark Verheijen, CEO van Promedico Groep.

Leo van Rooijen studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 1984 werkt hij als huisarts in Zwijndrecht. Daarnaast bekleedt Leo van Rooijen diverse nevenfuncties. Zo is hij lid van het Kernteam Zorg van Waarde ZGWA van het Albert Schweitzerziekenhuis VGZ, voorzitter van Hagro Zwijndrecht en lid van de Raad van Toezicht van IPCI.

Bestuursraad van Promedico Groep
Promedico Groep kent een one-tier board. Dit houdt in dat het bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders in het bestuur van Promedico Groep zijn Mark Verheijen (CEO) en Gijs van der Wielen (CTO). Naast Leo van Rooijen zijn Koen Smulders (kennis en ervaring op het gebied van de apotheekhoudend huisarts), Egbert Greving (kennis en ervaring op het gebied van de apothekers) en Louis Witte (kennis en ervaring als econoom en bedrijfskundige) de niet-uitvoerende bestuursleden.