Promedico innoveert vanaf 11 juni 2019 niet alleen met huisartsen en apotheekhoudende huisartsen, maar ook met apothekers. Sofa en Grelief zijn de partijen die zich aansluiten bij het gedachtegoed van Promedico: bijdragen aan de beste zorg voor de patiënt, waarbij investeren in goede ICT belangrijk is. Als ijzersterke combinatie kunnen wij blijven innoveren met én voor zorgverleners. Mede naar aanleiding van deze samenwerking rijst de vraag in het veld: hoe ziet de toekomst eruit voor VDF, het informatiesysteem voor apotheekhoudende huisartsen?

Met de samenwerking met Sofa laat Promedico zien hoe belangrijk zij de apotheekhoudende huisarts als klant vindt. Bijna alle (98%) van de apotheekhoudende huisartsen in Nederland zijn klant bij Promedico en/of lid van Sofa. Dit wil Promedico graag voortzetten. Samen met apotheekhoudende huisartsen kijkt Promedico naar de mogelijkheid om alle apotheekhoudende huisartsen in Nederland uit te rusten met één oplossing voor de apotheek- en huisarts-functie. Zodra helder is hoe de oplossing eruit komt te zien, bepaalt Promedico samen met haar klanten mijlpalen en publiceert ze de te volgen route. Deze route geeft dan ook aan welke zorgontwikkelingen apotheekhoudende huisartsen kunnen blijven volgen met het huidige VDF. Dat zijn in ieder geval alle vereisten ingegeven door wet- en regelgeving.

Promedico blijft dus investeren in de toekomst voor apotheekhoudende huisartsen, zodat zij in staat blijven zorg te verlenen die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Damirka Surkalovic, product manager VDF, dsurkalovic@promedico.nl.