In goed onderling overleg is besloten dat Mark Verheijen per 1 april 2020 terugtreedt als CEO van Promedico Groep. Gijs van der Wielen zal vanaf die datum zijn taken overnemen en is dan het enige directielid. Naast Gijs van der Wielen bestaat het bestuur uit Egbert Greving (voorzitter), Leo van Rooijen, Koen Smulders en Louis Witte. Mark Verheijen zal tot 1 april 2020 in toenemende mate zijn taken overdragen.

Promedico Groep is onder de leiding van Mark Verheijen uitgegroeid tot de organisatie die het nu is. De afgelopen twee jaar heeft hij verschillende wijzigingen doorgevoerd die noodzakelijk waren voor de groei van de organisatie.

“We zijn Mark Verheijen zeer erkentelijk voor de rol die hij de afgelopen jaren bij Promedico heeft vervuld. Hij heeft belangrijke stappen gezet waardoor de organisatie staat en klaar is voor een volgende fase. Wij wensen hem nu alvast veel succes bij het vervolg van zijn carrière.”, zegt Egbert Greving, voorzitter Bestuursraad van Promedico Groep.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Egbert Greving (Voorzitter Bestuursraad van Promedico Groep) via communicatie@promedico.nl