Gebruikersvereniging Atlas heeft ingestemd met een enquête naar de presaties van Promedico-ASP. Promedico heeft inmiddels deze enquête uitgezet. Doel ervan is om op te halen welke onderwerpen er nu nog spelen rondom de prestaties van Promedico-ASP. De enquête maakt een 360-graden-analyse mogelijk: gekeken wordt naar alle factoren die ervoor zorgen dat klanten vlot kunnen werken.

De tweede helft van juli 2019 ervoeren veel huisartspraktijken pijn. De prestaties van Promedico-ASP maakten een normale praktijkvoering soms onmogelijk. Aanleiding voor een tekortschietende performance was de migratie naar een nieuwe omgeving.

Promedico verzamelde vanaf het begin zo veel mogelijk informatie voor probleemanalyses. Een Promedico team belde bijna alle praktijken. De ServiceDesk belde proactief de praktijken waar zich calamiteiten voordeden en de praktijken waar problemen aanhielden. Doel was zo snel en zo veel mogelijk informatie op te halen en te delen met de technische medewerkers zoals analisten, testers, netwerk- en dataspecialisten.

Praktijkbezoek
Promedico schakelde ook ICT-leveranciers in om samen met een accountmanager praktijken te bezoeken. Deze lokale aanpak heeft bij een aantal klanten grote verbeteringen gebracht. Die bezoeken leverden ook informatie op die onze technische medewerkers gebruikten in hun analyses. Nog steeds gebruiken zij alle informatie voor verder onderzoek. Wat zijn mogelijke oorzaken? Wat zijn de verbeteringen? Welke liggen bij Promedico en welke lokaal bij de praktijken?

In september evalueerde gebruikersvereniging Atlas de migratie naar de nieuwe omgeving.