Eerder berichtten we u al dat was afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard zou vervallen. Vanaf dat moment zou alle ketenzorgcommunicatie verlopen via de LSP Ketenzorg standaard. Alle aanpassingen aan Promedico-ASP en Promedico-VDF die nodig waren om te voldoen aan de gestelde standaarden, zijn doorgevoerd. Daarmee hebben we de kwalificatie- en acceptatietrajecten afgerond. In het eerste kwartaal van 2020 worden de laatste aanpassingen gedaan aan Care2U die nodig zijn om te voldoen aan de gestelde standaarden. 

Uitkomsten pilots
In de afgelopen periode zijn er verschillende pilots uitgevoerd om te toetsen of de opgestelde standaarden  er voor zorgen dat de uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt. Daaruit is gebleken dat er nog wat extra aanpassingen nodig zijn. Deze bevindingen worden momenteel uitgewerkt. Zodra die bekend zijn, worden eventuele noodzakelijke aanpassingen in de Promedico-oplossingen doorgevoerd.

Verlenging OZIS Ketenzorg standaard
Voor het beëindigen van het gebruik van de OZIS Ketenzorg standaard is het noodzakelijk dat de nieuwe LSP Ketenzorg standaard in alle ketenzorg- en huisartsinformatiesystemen beschikbaar is. De patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg mag uiteraard niet in het geding komen. Omdat dit nog niet in alle systemen het geval is en de uitkomst van de pilots tot extra aanpassingen zal leiden, is door het bestuur van Stichting OZIS besloten dat het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard in 2020 doorloopt. Per leverancier wordt het beëindigd zodra dat mogelijk is. Het inhoudelijk beheer van de OZIS Ketenzorg standaard wordt per 1 januari 2020 gestopt met uitzondering van de zaken die patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg in gevaar brengen. De overgang naar de LSP Ketenzorg standaard zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.

De volledige communicatie vanuit Stichting OZIS vindt u hier.