Herman Levelink overleden

Met groot verdriet, maar ook met dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u hierbij mee dat Herman Levelink afgelopen 12 januari is overleden.

Herman Levelink is jarenlang huisarts geweest in de Nijmeegse wijk Lindenholt. Hij is onmisbaar geweest voor de ICT-ontwikkelingen binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Op 19 maart 2009 heeft hij dan ook de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gekregen voor zijn bijzondere bijdragen, met name aan de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen. Dankzij de tomeloze energie van de huisarts heeft het EPD van de beroepsgroep zowel nationaal als internationaal een koploperspositie ingenomen. Daarnaast had hij een grote rol bij de ontwikkeling van het patiëntenportaal en talloze andere ICT-toepassingen.

Promedico is Herman zeer dankbaar voor zijn buitengewone inzet voor de gebruikersvereniging Atlas. Zelfs nadat hij als huisarts was gepensioneerd, toonde hij betrokkenheid als adviseur van de vereniging. Herman had een oneindige stortvloed aan ideeën en heeft hierdoor een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Promedico-ASP. Hij was dan ook een groot voorvechter van Promedico en wij zijn hem hier zeer erkentelijk voor. Wanneer één van zijn ideeën werd uitgevoerd, was Herman alweer bezig met het volgende. We zullen dat enthousiasme enorm missen.

Herman Levelink is rustig te midden van zijn gezin overleden. Wij bedanken hem voor alles wat hij voor de gezondheidszorg en voor Promedico heeft betekend. Wij wensen al zijn dierbaren veel sterkte met dit grote verlies.

U kunt hier een condoleancebericht achterlaten.