Uiterlijk 1 januari 2020 verloopt alle ketenzorgcommunicatie via LSP. Waar ketenzorgcommunicatie nog loopt via OZIS (Open Zorg Informatie Systemen) gaat LSP (Landelijk Schakel Punt) OZIS-ketenzorg vervangen. Ketenzorgcommunicatie via LSP is mogelijk zodra alle KIS-en en HIS-en in een regio daar klaar voor zijn. Een zorggroep initieert het moment van overgang. Promedico is op tijd met zowel Promedico-ASP, Promedico-VDF als Care2U.

Promedico-ASP werkt als één van de koplopers in dit traject al 2 jaar met ketenzorgberichten via het LSP. In kwartaal 4 2019 volgen nog de laatste aanpassingen in Promedico-ASP.

Ketenzorgcommunicatie via het LSP biedt belangrijke voordelen: behalve het veilig delen van gegevens ook de beschikbaarheid van de gegevens voor betrokken zorgverleners.

Ketenzorgcommunicatie is mogelijk vanaf het moment dat een patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn/haar gegevens en nadat zijn/haar huisarts hem/haar heeft aangemeld in de keten.

De allerlaatste regels voor de juiste taal voor ketenzorgberichten staan nu vast.