Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft Promedico gevraagd huisartsen te ondersteunen bij de verplichte pneumokokken vaccinatie bij ouderen. Door de tijdige afstemming met het RIVM komt dit op tijd in orde. Huisartsen die werken met Promedico VDF zullen de pneumokokken- en de griepvaccinatie tegelijk kunnen aanbieden. Voor het eerst in het najaar 2020.

Promedico zal het pneumokokken-vaccinatieprogramma voor mei 2020 in VDF implementeren. Dan kunnen praktijken in mei inventariseren hoeveel vaccins er nodig zijn en hoeveel zij dus moeten bestellen.

Advies Gezondheidsraad
Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, besloot medio 2019 dat hij het advies van de Gezondheidsraad overneemt. 28 februari 2018 adviseerde de Gezondheidsraad om mensen vanaf 60 jaar een vaccinatie aan te bieden.

De vaccinatie moet elke vijf jaar herhaald worden tot de leeftijd van 75 jaar.