Promedico ICT B.V., Apro B.V., Care2U Ketenzorg B.V. en MGP eHealth B.V. zijn op 24 april officieel NEN7510-1:2017 gecertificeerd. Als leverancier van informatiesystemen voor de eerstelijnszorg zijn kwaliteit en veiligheid van groot belang. De certificering is een bewijs richting zorgverleners, patiënten, maar ook voor zorgverzekeraars, de IGZ, MedMij en toezichthouders, dat we voldoen aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving.

NEN 7510:2017 vernieuwde zorgnorm

De implementatie van een managementsysteem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd, vormt de basis van NEN 7510. Niet alleen de techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. De certificering bewijst dat we veilig en verantwoord omgaan met de gegevens van patiënten. De auditoren van KIWA hebben vastgesteld dat Promedico Groep voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.

Met de officiële NEN 7510-1:2017 certificering, voldoen we ook aan alle eisen die gesteld worden aan de vernieuwde zorgnorm.