‘Stichting Digitaal Geïntegreerde Zorg’

Nieuwe naam ‘Stichting Automatisering Huisartsen’
Onze organisatie is sterk in beweging, net als de markt waarin we opereren. We ontwikkelen al lang niet meer alleen automatiseringsoplossingen voor huisartsen, maar ook voor andere doelgroepen in de eerstelijnszorg. De Promedico Groep opereert hierbij onder een stichting, deze stichting behartigt de belangen van de zorgverleners in de eerstelijnszorg, en daarmee van de cliënten. In deze stichting zijn afgevaardigden uit alle doelgroepen van de Promedico Groep vertegenwoordigd. Samen richten we ons op productontwikkeling en innovatie in de totale gezondheidszorg met als doel: geïntegreerde zorg. In lijn met dit doel is er een nieuwe stichtingsnaam gekomen, ter vervanging van de naam ‘Stichting Automatisering Huisartsen’. De nieuwe naam is ‘Stichting Digitaal Geïntegreerde Zorg’.