Apothekers en huisartsen nemen regie in ICT-ontwikkeling 

Vragen over de nieuwe samenwerking met Promedico 

Promedico innoveert zorg-ICT samen met huisartsen en apotheekhoudende huisartsen en nu ook met apothekers. Vertegenwoordigers tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Sofa en Grelief zijn de partijen die zich aansluiten bij het gedachtegoed van Promedico: bijdragen aan de beste zorg voor de patiënt, waarbij investeren in goede ICT belangrijker is dan alleen winst maken. Promedico is opgericht door huisartsen, Sofa door apotheekhoudende huisartsen en Grelief door apothekers. 

Wat is de aanleiding voor de samenwerking? 

Wij vinden het belangrijk om samen met de zorgprofessionals de digitale integratie van zorg in de eerste lijn te realiseren. Deelnemende huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en apothekers onderschrijven deze visie. Ook zorggroepen of zorgregio’s ondersteunen onze activiteiten. Door het bundelen van de krachten maken we met elkaar Promedico de beste speler in de markt. 

Promedico heeft lange tijd forse investeringen gedaan in onder andere haar HIS (huisartsinformatiesysteem) en AIS (apotheekinformatiesysteem). Nu het enthousiasme in de markt voor onze dienstverlening verder toeneemt wil Promedico versnellen. Met de nieuwe samenwerking is de basis gelegd voor verdere versterking van haar positie door: 

  • betrokkenheid van en relatie met de gebruikers (huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en apothekers) 
  • bundeling van kennis op het gebied van techniek en processen 
  • benodigde financiële middelen. 

Wat verandert er in de organisatiestructuur? 

Stichting Geïntegreerde Digitale Zorginformatisering was de enige aandeelhouder van de Promedico Groep. Nu is Pharmacie Huisartsen ICT (PHIT) medeaandeelhouder. PHIT bestaat uit Sofa en Grelief. Sofa namens apotheekhoudende huisartsen en Grelief namens apothekers. 

Gaan Promedico en PHIT (Sofa en Grelief) onder één naam opereren? 

Promedico en Sofa blijven onder hun eigen naam werken met de voor u vertrouwde contactpersonen. Grelief levert zelf geen diensten en producten: Grelief vertegenwoordigt deelnemende apothekers. 

Wat zijn tastbare voordelen van deze samenwerking? 

Huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en apothekers zullen merken dat zij vooruit worden geholpen met bijvoorbeeld het veilig gegevens uitwisselen met hun patiënten (OPEN). Daarnaast zullen zij merken dat door hen gewenste aanpassingen en verbeteringen in hun HIS of AIS snel voor elkaar zijn. Ook worden hun informatiesystemen beter aan elkaar gekoppeld. Ook aan systemen die niet van Promedico zijn. Huisartsen houden meer tijd over voor hun patiënten en de informatiesystemen worden niet duurder. 

Klopt het dat de apotheekhoudende huisarts die werkt met Promedico, in de toekomst alleen met een groothandel als Mosadex kan communiceren? 

Nee dat klopt niet. Promedico blijft voor al haar klanten werken aan koppelingen met alle partijen in de markt. Promedico werkt met name aan open systemen en koppelingen voor iedereen. 

Winst wordt vooral geïnvesteerd; wat betekent dat? 

Promedico is met haar nieuwe partners nog steeds uniek als ICT-zorgpartij waarbij zorgverleners zelf medebesturen. Daarbij staan investeringen in innovatie en verbetering voorop.
(Daar zijn we trots op!)