Zorginformatie Caribisch Nederland naar Europees niveau

Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor periodieke rapportages over de volksgezondheid. Het NIVEL heeft onderzocht hoe bruikbaar patiëntendossiers op Bonaire, St. Eustatius en Saba momenteel zijn voor dergelijke gezondheidsrapportages. Promedico is leverancier van het HIS op deze eilanden is trots dat de informatie uit de systemen van Europees niveau zijn.

De resultaten van het onderzoek van NIVEL tonen aan dat de geanonimiseerde gegevens uit de HIS’en in Caribisch Nederland goed te gebruiken zijn als bron van informatie voor lokaal gezondheidsbeleid. Op St. Eustatius en Saba kan dat gebruik in 2018 zeer effectief zijn. Op beide eilanden wordt gebruikt gemaakt van het HIS van Promedico. Momenteel wordt op Bonaire bij zeven huisartspraktijken het HIS van Promedico geïmplementeerd. Ook op dit Caribische eiland kan men hierna profiteren van beter en vollediger registreren.

Lees hier meer over het onderzoek.