POH in HIS

Met de komst van het keteninformatiesysteem (KIS) is al een enorme stap gezet naar meer efficiëntie bij de behandeling van mensen met een chronische aandoening en mensen met complexe zorglogistiek. Maar is het niet ontzettend prettig als u als zorgverlener alle informatie over deze mensen op één plek registreert en terugvindt? Leverancier van ketenondersteuningssysteem Care2U en Promedico slaan de handen ineen om multidisciplinaire samenwerking eenvoudiger en overzichtelijker te maken voor iedereen die betrokken is bij complexe zorg. Ook de persoon die de zorg ontvangt is een belangrijke partij in deze samenwerking.

Care2U en Promedico innoveren samen door functionaliteiten van het KIS te integreren in het huisartsinformatiesysteem (HIS). De informatie over de patiënt wordt dan nog maar in één systeem geregistreerd, namelijk in het HIS. Van daaruit wordt alle informatie gedeeld met de patiënt en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn. Momenteel werken de organisaties aan het overzetten van ketenzorgprotocollen van het KIS naar het HIS. Vervolgens wordt de integratie uitgebreid met onder andere het laten uitvoeren van labonderzoek voorafgaand aan een (kwartaal)consult, persoonlijke behandelplannen, het (sociale) netwerk van de patiënt, het verwijzen van patiënten en het sturen van consultaties. Care2U en Promedico werken nauw samen, maar elke KIS-leverancier kan aanhaken om multidisciplinaire samenwerking in complexe zorg op deze wijze te verbeteren.