Promedico | Over ons

Kernwaarden

Waar wij voor staan

PROMEDICO is

Open

Open vertaalt zich naar een open houding, want we zien het belang van openheid in de zorg: openheid tussen leveranciers, open systemen, open koppelvlakken en open gegevensuitwisseling. We leveren zelf open systemen, stimuleren landelijk openheid en doen dit met een open uitnodiging aan anderen om samen met ons de zorg naar een hoger niveau te tillen.

PROMEDICO is

Samen

Samen verwijst naar samenwerken, -doen en -ontwikkelen. Onze visie is dat samenwerking noodzakelijk is voor optimale zorg. Hiermee doelen we op samenwerking met concurrenten, met gebruikers en samenwerking tussen zorgverleners onderling. Samen tillen we de zorg naar een hoger niveau.

PROMEDICO IS

Persoonlijk

Gaat over persoonlijke zorg op maat. Wij faciliteren onze klanten zo dat zij aan iedere patiënt op het individu afgestemde zorg kunnen bieden. Persoonlijk uit zich in de relaties met onze klanten, partners en medewerkers. Wij zijn daarnaast persoonlijk betrokken bij de zorg en onze gebruikers want wij zijn van de zorg voor de zorg.

Missie en visie

De samenleving verandert. De kwaliteit, toegankelijkheid, bemensing en betaalbaarheid van zorg staan onder druk. De digitalisering neemt toe. En de burger? Die wordt geacht zelfredzamer te zijn en voert steeds meer de regie over de eigen gezondheid. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar gezondheid en zorg. En om een ander digitaal landschap, met ICT als enabler van hoogwaardige geïntegreerde zorg. Samen met zorgverleners en partners bouwt de Promedico Groep aan een open, geïntegreerd zorglandschap, op basis van een landelijke infrastructuur. 

Missie

Beter voor iedereen: dat is waar wij voor staan. Door het ontwikkelen en leveren van lenige toekomstgerichte software-oplossingen en een optimale service zorgt de Promedico Groep voor het verbinden van de zorg rondom de patiënt vanuit de eerste lijn. Beter voor de patiënt, de zorgverlener, de maatschappij en onze medewerkers.

Visie

Geïntegreerde zorg mogelijk maken. Dat is onze visie. Want geïntegreerde zorg is de sleutel tot samenwerking en participatie en daarmee tot optimale zorg. We ontwikkelen de hiervoor benodigde (ICT-)oplossingen. Daarnaast dragen we landelijk bij aan verschillende samenwerkingen en initiatieven om de gegevensuitwisseling en samenwerking (geïntegreerde zorg) in heel Nederland naar een hoger niveau te tillen.

promedico

Kom ons team versterken

Wil jij graag met je kennis en kunde de wereld van de zorg verbeteren? Bij Promedico ontwikkelen we systemen die ondersteuning bieden in de eerstelijns zorg. Kom in actie en solliciteer op een van de onderstaande vacatures.

historie

Even terug naar het begin

Promedico is in 1985 ontstaan vanuit een groep huisartsen die zag dat automatisering de toekomst zou worden. Zo bleek! Een bevlogen huisarts ontwikkelde ruim dertig jaar geleden Promedico-VDF voor de apotheekhoudende huisartspraktijk: één van de eerste softwareoplossingen voor de gezondheidszorg in Nederland…

Partners

Samen sta je sterker

Promedico werkt samen met partners aan de beste oplossingen voor onze klanten. Dit kunnen technologiepartners zijn, maar ook dienstverlenende partners en experts.

In combinatie met onze software haal je zo het optimale uit de automatisering van jouw werkprocessen. Samen staan we sterker!

Alle partners