Promedico ontwikkelingen

De zorg verandert in snel tempo. Dit vraagt om passende oplossingen in de ICT. Lees hier hoe Promedico hierop inspeelt.

MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN

De focus in de zorg verschuift steeds meer van behandelen naar preventie en de ‘patiënt’ schuift steeds meer richting de rol van ‘consument’. De werkdruk van de zorgprofessional wordt steeds hoger en de zorgvraag wordt steeds complexer.

De behoefte aan een zorg informatieplatform voor multidisciplinaire teams in de (eerste lijns)zorg die nauw met elkaar samenwerken en integraal de zorg rondom de patiënt organiseren wordt steeds groter.

Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken. Hierin gaat Promedico zorgverleners ondersteunen en voorzien van een oplossing, passend bij deze (nieuwe) manier van werken. Dit vraagt om een flexibel en een toekomstbestendig systeem, aansluitend bij de wensen en behoeften van jou als zorgverlener.

Eén oplossing

De voordelen van één platform volledig benutten voor multidisciplinaire zorgteams gericht op de eerste en anderhalve lijn.

Inzicht

Alle informatie van de patiënt inzichtelijk, waardoor de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd wordt.

Eén waarheid per patient

Werken met dezelfde waarheid rondom de patiënt, waardoor er minder overdracht nodig is.

Moderne technieken

Met nieuwe toekomstvaste technologie zorgverleners ondersteunen met hun werkzaamheden, op ieder device, waar je ook bent.

VAN DATA NAAR INZICHT

De toenemende complexiteit rondom de patiënt betekent dat we slimmer om moeten gaan met alle beschikbare informatie. De zorgverlener wordt automatisch voorzien van de complexe patient-situaties die aandacht behoeven binnen zijn praktijk.

Infographic patiënt centraal

Wat is de Healthsuite van Promedico

Het patiëntgerichte platform voor samenwerkende zorgverleners.

Multidisciplinair

Alle disciplines binnen de eerste en anderhalve lijn zorg kunnen eenvoudig aansluiting vinden op de nieuwe manier van werken.

Autorisatie en authenticatie

Autorisatie en authenticatie komt tot stand op een slimme manier waardoor rechten en rollen centraal door de gebruikers beheerd kunnen worden. Hierdoor ziet iedere zorgverlener wat hij mag zien uit het patiëntendossier.

Webservices

Door middel van webservices is er optimale flexibiliteit voor integratie met producten van derden, aanvullend op de Healthsuite van Promedico. Het eigen dossier blijft het bronsysteem voor jou als zorgverlener.

Inzicht en data

Met behulp van slimme dasbhoards wordt de zorgverlener geholpen om inzicht te verkrijgen in zijn patiëntenpopulatie, de bijzonderheden en aandachtspunten. Dit is een continu proces, nauw in overleg met de gebruikers.

Gedeelde besluitvorming

Alle relevante zorgverleners hebben toegang tot wensen en belangrijke historie van de patiënt voor gedeelde besluitvorming

Zorgherkenning

De zorgverlener proactief informeren over patiënten die aandacht nodig hebben zodat zij gerichte acties  kunnen nemen.

Patiënt self service

Patiënt neemt meer regie over zijn behandeling, deelt thuismetingen heeft inzage in eigen dossier, doet consultvoorbereiding, kiest de zorgverlener en meer.

Technologie platform

Intelligente technologieën vormen een belangrijk onderdeel van het Healthsuite platform om processen te optimaliseren en innovatie te stimuleren.

Verbind met iedere patiënt

Wij helpen de patiëntervaring te verbeteren door hen te betrekken in gerichte processen.

Geïntegreerde multidisicplinaire zorgtoepassing

Healthsuite geeft naadloze ondersteuning van geïntegreerde zorg aan alle betrokken zorgverleners van de patiënt. Van productgericht naar samenwerkende domeinen zoals huisarts en apotheker met de betrokkenheid van de patiënt.

N

Meer inzicht

Als zorgverlener heb je direct inzage in het medische dossier van de patient op basis van behandelrelatie. 

N

Patiëntinformatiesysteem

De patiënt beter betrekken in het zorgproces met bijvoorbeeld videobellen, voorbereiding op consult afspraak, etc.

N

Eenvoudige diagnostische vastlegging

Creëer een shortlist van de meest voorkomende bepalingen, waardoor je met twee klikken alle benodigde of gewenste meetwaarden vast kunt leggen bij de patiënt.

Multidisciplinair zorgplatform

Key features voor de huisarts

Essentiële processen voor de huisarts worden doorontwikkeld op een modern platform met bestaande en bewezen functies uit het huidige Promedico-ASP.

N

Direct inzicht medisch dossier

Features worden ontwikkeld op basis van split screen concept. Tijdens verslaglegging krijg je direct inzicht op het medisch dossier.

N

Geïntegreerd KIS

De individuele zorgprogramma’s worden geïntegreerd binnen de Healthsuite voor de praktijkondersteuners en huisarts. Dubbele werkzaamheden zijn niet meer nodig.

N

Meer grip op processen en informatie

Betere grip op de dagelijkse stroom van informatie die op de huisarts afkomt. Met een workflowoplossing worden zorgverleners geholpen met het structureren en verwerken van informatie.

Multidisciplinair

  • Verschillende domeinen in één systeem zonder kans op gegevensverlies en een naadloze samenwerking.
  • Autorisatie en authenticatie zijn gescheiden van het systeem, waardoor rechten en rollen eenvoudig beheerd kunnen worden.
  • Pro-actief tonen van gerichte en waardevolle informatie via dashboards.

Zorg op maat

  • Huisartsen en betreffende zorgverleners hebben toegang tot de wensen en belangrijke historie van de patiënt.
  • Eenvoudig werken via een zorgplan met bijbehorende workflow ondersteuning
  • Patiënten worden betrokken bij het zorgproces.
  • Digitale zorg mogelijkheden zoals digitaal spreekuur en beeldbellen.

Structuur en efficiëntie

  • Volledig voorbereid op medicatieproces 9.0.
  • Ondersteunende tools die helpen bij het risicogestuurd werken.
  • Efficiënter werken door focus te leggen op excepties en te splitsen van de automatisch te verwerken activiteiten.

Geruisloze overgang naar Healthsuite

 Transformeer naar een multidisciplinair platform en maak gebruik van de nieuwe functionaliteiten van Healthsuite.

Single Sign On (SSO)

Met een SSO oplossing kunnen gebruikers toegang krijgen tot gedeelde services en gegevens inzien. Rechten en rollen kunnen eenvoudig centraal beheerd worden.

Centrale services

Bestaande functionaliteiten en modules worden gekoppeld met services en gegevens worden vanuit bestaande oplossingen (bijvoorbeeld slimme vragenlijsten) aangeleverd en afgehandeld. 

Data synchronisatie

Gegevens vanuit bestaande systemen worden continu gesynchroniseerd met de Healthsuite, zodat  een soepele overgang gerealiseerd kan worden. Nieuwe functionaliteiten kunnen gebruikt worden zonder data migratie.

screen-technologie
USER CENTRIC DESIGN

Onze technologie is kenmerkend

Wij maken gebruik van Outsystems die ervoor zorgt dat onze oplossingen flexibel en schaalbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de infrastructuur. Gewenste functionaliteiten kunnen snel worden doorontwikkeld (elke zes weken een nieuwe release) zodat onze gebruikers altijd up-to-date blijven!

Technische services

Healthsuite werkt in de cloud en is beschikbaar als software as a service (SaaS), te openen vanuit elk scherm en webbrowser.

Z

Migratie services

De overgang naar Healthsuite nemen wij volledig uit handen van intake, conversie tot nazorg.

g

Implementatie en configuratie

Na de definitieve conversie is, zal de functionele inrichting worden uitgevoerd. 

+

Integratie

Via webservices worden diensten van derde partijen  (expertsystemen, groothandels, e.d.) geïntegreerd.

Heb je nog vragen? Wij helpen je op weg!

Stel je vraag over Healthsuite. Onze medewerkers helpen je graag.