Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor periodieke rapportages over de volksgezondheid. Het NIVEL heeft onderzocht hoe...