E-health 2020

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Daarom wordt er elk jaar een e-healthweek georganiseerd om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en ze te laten ervaren wat […]

Lees verder

Gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard is verlengd

Eerder berichtten we u al dat was afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard zou vervallen. Vanaf dat moment zou alle ketenzorgcommunicatie verlopen via de LSP Ketenzorg standaard. Alle aanpassingen aan Promedico-ASP en Promedico-VDF die nodig waren om te voldoen aan de gestelde standaarden, zijn doorgevoerd. Daarmee hebben we de […]

Lees verder

Artikel ‘Mijn GezondheidsPlatform staat aan het begin van een reis’

‘Mijn GezondheidsPlatform staat aan het begin van een reis’ Patiënten willen en krijgen steeds meer regie over hun eigen gezondheid. Net als alles in het leven – van sociale contacten tot de centrale verwarming – willen mensen hun gezondheid digitaal managen. En dat kan. Zoals een HIS de huisartsenpraktijk ondersteunt en een KIS de ketenzorg, […]

Lees verder
Welkom bij Promedico

Bewezen meer succesvolle behandelingen met de PsyScan

Bewezen meer succesvolle behandelingen met de PsyScan Met inzet van de PsyScan door de huisarts wordt het aantal succesvolle behandelingen van mensen met psychische klachten bijna verdubbeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van arts-onderzoeker Luc Gidding. De PsyScan is een online hulpmiddel voor diagnose en therapiekeuze bij psychische klachten, ontwikkeld door zorggroep SGE in samenwerking met […]

Lees verder
Centrale voorzieningen Animatie PROMEDICO

Update over de centrale voorzieningen

Update over de centrale voorzieningen Centrale voorzieningen: de uniforme ‘stekkers’ die de verschillende zorgverleners gaan verbinden waarvoor het idee is ontstaan bij Promedico. Eerder schreven we al uitgebreid over hoe (de ontwikkeling van) deze organische ICT-omgeving, waarmee alle partijen in de zorg eenvoudig met elkaar kunnen communiceren, eruit ziet en welke partijen hier nog meer […]

Lees verder
Welkom bij Promedico

Artikel ‘Binnen een virtueel verzorgingshuis is het contact intensiever’

Artikel ‘Binnen een virtueel verzorgingshuis is het contact intensiever’ De groep kwetsbare ouderen wordt steeds groter en er is meer aandacht en budget voor de zorg aan en begeleiding van deze groep. Tegelijkertijd verbrokkelen traditionele structuren en daarmee vallen goede dingen weg. Dat kan worden opgevangen door digitaal aangestuurde netwerkzorg, mits die goed is georganiseerd […]

Lees verder
centrale-voorzieningen-animatie PROMEDICO

Met centrale voorzieningen zorgverleners verbinden

Met centrale voorzieningen zorgverleners verbinden Stel je de ideale situatie voor; jij bent een huisarts en je wilt graag een multidisciplinair overleg houden met een apotheker en een wijkverpleegkundige over een patiënt. Je haalt de contactgegevens eenvoudig op uit het algemene zorgverlenersadresboek, zodat je direct de actuele gegevens hebt. Vervolgens breng je, vanuit jouw eigen […]

Lees verder
Logos overname MGP PROMEDICO

Overname Mijn GezondheidsPlatform door Promedico en Care2U

Overname Mijn GezondheidsPlatform door Promedico en Care2U Softwareleveranciers voor de eerstelijnszorg Promedico en Care2U nemen het portaal Mijn GezondheidsPlatform over van Medicinfo. De overname past uitstekend in de strategie van Promedico en Care2U om verder te groeien als toonaangevende softwareleveranciers die gezamenlijk werken aan een geïntegreerde, regionale oplossing voor de eerstelijnszorg. Mijn GezondheidsPlatform (MGP) is […]

Lees verder
dmd-banner PROMEDICO

Centrale voorzieningen in ‘Doe maar duurzaam!’ op RTL7

Centrale voorzieningen in ‘Doe maar duurzaam!’ op RTL7 Samenwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de toenemende vraag naar kwaliteit, veiligheid, beheersbaarheid, service en efficiëntie in de zorg. Promedico en Care2U hebben het initiatief genomen tot centrale voorzieningen, een organisch ICT-systeem, waarmee deze digitale samenwerking gerealiseerd kan worden. Wil jij meer weten over dit initiatief? […]

Lees verder