Het coronavirus vraagt in sommige situaties om een pragmatische en creatieve oplossing. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een centrale corona-spoedpost. Vanuit deze centrale post worden...