Promedico Groep heeft het Nederlandse MedMij-label ontvangen voor Mijn GezondheidsPlatform (MGP). Hiermee is voldaan aan het afsprakenstelsel dat is opgesteld door MedMij waardoor het veilig...