Na een nieuwe release van APRO informeren we bij onze gebruikers naar hun ervaringen en feedback over deze versie. Hun input is immers essentieel bij de verdere ontwikkeling van APRO. We waren dan...