Promedico-ASP release 2020.7 live

Release 2020.7 is alweer de achtste van dit jaar (in januari introduceerden we ook nog 2019.4.1). Daarmee liggen we goed op schema voor onze doelstelling van tien releases in 2020. Door het verhogen van de frequentie van vier (tot 2020 het gebruikelijke aantal) naar tien, kunnen we sneller verbeteringen doorvoeren. Nieuwe functionaliteiten introduceren we nu […]

Lees verder

Nieuwe release Promedico-VDF

De focus van versie 10.7.5 lag op de vernieuwde VIP extractie. Vanaf deze versie wordt de extractie voor VIP vanuit Promedico aangemaakt. Daarbij is het mogelijk patiënten hiervoor uit te sluiten. Dit kan aangegeven worden in de patiëntadministratie. Het resultaat van deze extractie is een bestand dat daarna op de gebruikelijk manier geüpload kan worden […]

Lees verder

OPEN: Zijn jullie klaar voor online dossierinzage? – Deel 3

We hebben de deadline van 1 juli gehaald! Aan de eis voor elektronische inzage, waarmee je voldoet aan de wet (wabvz), hebben we voldaan. Ook hebben we alles geregeld voor online dossierinzage (project OPEN). Op 29 en 30 juni zijn de OPEN audits voor respectievelijk Promedico-VDF en Promedico-ASP door BDO uitgevoerd. We zijn positief over […]

Lees verder

Nieuwe release Promedico-ASP is klaar voor OPEN

Release 2020.5 staat voor een groot deel in het teken van OPEN. Promedico-ASP is vanaf deze versie klaar voor online dossierinzage vanuit Uw Zorg Online (Pharmeon-patiëntportaal) en Gezond.nl (Arts en Zorg-patiëntportaal). Een belangrijke mijlpaal! Dit houdt in dat patiënten, als ze hun dossier opvragen, vanaf dat moment via het portaal de volgende informatie zien: Actuele […]

Lees verder

OPEN: Zijn jullie klaar voor online dossierinzage? – Deel 2

In deel 2 van deze nieuwsbrief gaan we in op de keuze tussen een patiëntportaal of PGO voor het online beschikbaar stellen van patiëntdossiers. Verder bespreken we welke gegevens uit het dossier voor de patiënt beschikbaar komen en welke invloed een zorgverlener daarop heeft. Onderwerpen die we in deze nieuwsbrief behandelen: Wat zijn de verschillen […]

Lees verder

OPEN: Zijn jullie klaar voor online dossierinzage? – Deel 1

Er is wettelijk vastgelegd dat patiënten vanaf 1 juli 2020 hun medische gegevens elektronisch mogen inzien. Dit houdt wel in dat u als zorgverlener verplicht bent dit voor uw patiënten te regelen. Bent u er al klaar voor? Welke gegevens mag een patiënt volgens de wet dan allemaal inzien? Hoe komen die gegevens beschikbaar? Hoe […]

Lees verder

Veel nieuwe functionaliteit in Promedico-ASP

Pneumokokkenvaccinatie, OPEN, winnende wens van de ‘Dag van doktersassistent’, en meer Niet één, maar twee releases tegelijkertijd deze maand! Door een late wijziging in de selectiecriteria voor de Pneumokokkenvaccinatie door het RIVM, hebben we ervoor gekozen de nieuwe Pneumokokkenvaccinatiemodule eerst aan te passen. Daarmee kwamen releases 2020.3 en 2020.4 zo dicht op elkaar te liggen […]

Lees verder

Promedico On Stage – eHealth en OPEN in Breda en omstreken

Van u als huisarts of apotheekhoudend huisarts wordt steeds meer gevraagd. In hoeverre ondersteunt uw huisarts informatiesysteem (HIS) u daarbij? Wat betekenen MedMij en OPEN voor uw praktijk of zorggroep? Wat weet u van het PGO (de persoonlijke gezondheidsomgeving) in relatie tot eHealth? Wat is de rol van het Patiëntportaal? Als voortrekker in geïntegreerde zorg […]

Lees verder
centrale-voorzieningen-animatie PROMEDICO

Optimale samenwerking in de zorg door centrale voorzieningen

Optimale samenwerking in de zorg door centrale voorzieningen U kent Promedico en Care2U als softwareleveranciers voor de eerstelijnszorg. Wij voelen ons meer dan leverancier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor snelle vooruitgang om zo patiëntenzorg en -welzijn te optimaliseren. Vanuit onze oorsprong en expertise doen wij dit door middel van samenwerking en innovatie. Maar hoe realiseer […]

Lees verder