Ratsami Waijenberg
Huisartsenorganisatie Regio Zutphen
De standaard beschikbare waarneemfunctie geeft medewerkers van de corona-spoedpost de functionaliteit die nu nodig is. Een pragmatische en snel te implementeren oplossing.