Veelgestelde vragen PGO-aansluiting (programma OPEN)

Als u gaat deelnemen aan het OPEN-programma moet uw praktijk uiterlijk 1 juli 2021 beschikken over een werkende PGO-aansluiting (persoonlijke gezondheidsomgeving) op het huisartsinformatiesysteem (HIS). Het OPEN-programma helpt huisartsen en huisartsenorganisaties online inzage voor patiënten mogelijk te maken.

Wat moet ik als huisarts doen om aangesloten te zijn op de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Voor een PGO-aansluiting dient u 1. ingeschreven te staan in het UZI-register en in het bezit te zijn van een UZI-certificaat, 2. een  Verwerkersovereenkomst af te sluiten voor de DVZA-functie van LSP+ met VZVZ en 3. te zorgen voor een plaatsing op de zorgaanbiederslijst (ZAL). 

Als u bent aangesloten op het LSP netwerk betekent dit dat u reeds beschikt over een UZI-abonneenummer en een UZI-certificaat. Voor de Verwerkersovereenkomst DVZA (niet te verwarren met de reguliere verwerkersovereenkomst Promedico) en de plaatsing op de zorgaanbiederslijst (ZAL) wordt u benaderd door VZVZ. Er is ook een stappenplan opgesteld door OPEN. Klik hier voor het stappenplan.

Neemt Promedico zelf contact op met de huisartsenpraktijken? Of kan de regiocoalitie hier iets in betekenen (gezamenlijke webinar, coördinatie, etc.)?

Voor zowel de plaatsing op de zorgaanbiederslijst (ZAL) als de Verwerkersovereenkomst DVZA zal VZVZ u informeren.

Welke kosten zijn van toepassing?

De kosten voor het onderhoud op OPEN bedragen € 0,06 per patiënt op jaarbasis. Deze worden al berekend op de jaarnota van 2021 en zijn genoemd in de indexatiebrief van december 2020 als € 125,- per normpraktijk o.b.v. 2.095 patiënten.

Wat is de timing voor jullie uitrol?

Eerst dient de Verwerkersovereenkomst getekend te worden alsmede de plaatsing op de zorgaanbiederslijst (ZAL).
De uitrol zal in overleg met VZVZ nog gepland worden. Nadere informatie volgt via nieuwsbrieven.

Hoe zit het met de verwerkersovereenkomst?

De Verwerkersovereenkomst DVZA zal door VZVZ worden aangeboden, niet te verwarren met de Verwerkersovereenkomst die u eerder al met Promedico hebt afgesloten voor VDF of Promedico-ASP.

Wie is contactpersoon vanuit Promedico voor dit onderwerp?

Voor vragen kunt u contact opnemen met afdeling Sales, via e-mail verkoop@promedico.nl of telefoon 030 – 606 66 16.